srovnejto.cz_videobydleni.cz_foto

Kde žádat o příspěvek na bydlení?

Komentáře: 0

Situace s bydlením je dnes pro mnohé velmi těžká. Nemovitosti jsou drahé stejně jako nájmy a rodiny často nemají dostatečný příjem, aby dokázaly své bydlení utáhnout samy. Řeší to pak online půjčkou nebo právě příspěvkem na bydlení.

Zdroj: Unsplash.com

 

Drahé bydlení dnes bohužel není nic výjimečného. Čím dál častěji tak nastávají situace, kdy příjem nestačí na pokrytí všech nákladů na bydlení, ať už je to vysoký nájem, nebo výdaje za energie. Problém vám na krátkou dobu může pomoci vyřešit online půjčka. Hodí se ale spíše v případech, kdy potřebujete řešit nenadálou jednorázovou situaci. U přetrvávajících problémů je lepší požádat o příspěvek na bydlení.

Co to je příspěvek na bydlení a kde o něj žádat?

Příspěvek na bydlení je sociální dávka pro jednotlivce či rodiny s nízkým příjmem. O tento příspěvek můžete žádat na úřadu práce v místě vašeho trvalého bydliště. Úřad po obdržení vaší žádosti bude posuzovat váš příjem a s ním zároveň to, zda máte na příspěvek nárok.

Posouzení příjmu rodiny a jednotlivce

Když budete žádat o příspěvek na bydlení, bude se do rozhodného příjmu (jeho výše rozhoduje o vašem nároku na příspěvek) brát v potaz nejen příjem žadatele, ale také všech, kteří s ním bydlí ve stejné domácnosti, tedy například manžel či manželka a příjem jejich dětí. Pozor, započítá se sem také příjem toho, kdo u vás má hlášený trvalý pobyt, ale reálně bydlí jinde.

 

Abyste příspěvek na bydlení získali, musí být váš příjem nižší, než je životní minimum, které je pro letošní rok stanoveno na 3 860 Kč. Podmínkou je také to, že musíte mít v dané nemovitosti trvalý pobyt a že jste vlastníkem či nájemcem.

Co vše se posuzuje jako příjem?

Kromě příjmu ze zaměstnání, tedy mzdy nebo platu, a příjmu z podnikání se u žádosti o příspěvek na bydlení do rozhodného příjmu započítají i různé dávky – dávky z nemocenského pojištění (nemocenské, mateřská, ošetřovné, rodičovské atd.), dávky v nezaměstnanosti, příspěvek na dítě.

Kdy dostanete peníze z příspěvku?

Po schválení nároku na příspěvek a vypočtení částky, kterou dostanete, vám bude tato částka vyplácena vždy jednou za měsíc. Nejdéle však můžete příspěvek čerpat 84 měsíců.

Částka, kterou můžete dostat, se určuje podle průměrných nákladů na bydlení, které stanovuje stát v porovnání s vašimi náklady na bydlení, mezi které patří například nájemné, výdaje za energie, vodné a stočné či náklady na vytápění a pevná paliva.

Nabídka nemovitostí

Nové články