hand-65688_1280

Insolvence

Komentáře: 0

Čím dál tím častější a populárnější u lidí je nově „trend“ insolvence. Někteří tento problém s financemi můžou znát i pod názvem osobní bankrot. Insolvence bývá nejdéle na 5 let.

Klienti, kteří jsou v insolvenci, tak u většiny případů začínají exekucí. Když se dluh vyšplhá do vysokých částek, raději volí insolvenci a jsou odkázáni žít z životního minima.

Co se týče finančních produktů, pokud jsme v insolvenci, tak máme nárok na dva produkty se spořicí složkou. Tím prvním je penzijní připojištění, kam nám také přispívá stát, ale může i zaměstnavatel, který si to dává do daní. Druhým produktem je investiční životní pojištění, které je především určeno na krytí rizik, ale jak už vyplývá z názvu, tak se zde i peníze zhodnocují. Pokud se stihnou tyto produkty založit ještě před soudním rozhodnutím o insolvenci, tak se náklady neberou z životního minima, nýbrž z toho, co se povinně odvádí z výplaty.

Před zahájením insolvenčního řízení se ujistěte, že za 5 let jste schopni splatit minimálně 30 procent z celkového dluhu. U fyzické osoby se jedná o úpadek, to znamená, že po soudním řízení se člověk dostává do úpadku. U právnických osob hovoříme o konkursu. To znamená, že veškerý majetek je rozprodán a rozdělen mezi věřitele (osoby/společnosti, kterým daná právnická osoba dluží).

O insolvenci mluvíme tehdy, dluží-li se více věřitelům a pasiva (splátky) převyšují aktiva (výdělek). Pokud se ocitnu v pozici jednoho z věřitelů, tak bohužel nemám nikdy jistotu toho, že se mi dluh v plné výši vrátí, protože jak už bylo zmíněno, v insolvenčním řízení figuruje více věřitelů, takže i peníze budou rozděleny na více dílů.

Co se týče insolvenčního zákona o úpadku a jeho řešení, vešel v platnost v roce 2008. Už v roce 2009 tuto možnost využilo přes 3500 lidí, dnes už je toto číslo až mnohonásobně vyšší.

Pokud uvažujete o insolvenci, dělejte to opravdu v krajních případech, kdy už není jiné východisko, nejste schopni splácet vaše závazky a s věřitelem nelze domluvit splátkový kalendář.  Život s insolvencí je opravdu přežívání s životním minimem, kdy si můžete zaplatit pomalu jen bydlení a obživu.

Nabídka nemovitostí

Nové články