Beautiful new peaceful, modern home with privat garden and terrace

Podmínky hypoték jsou opět příznivé, velkou roli však hraje bonita. Jak ji zlepšit?

Komentáře: 0

Zatímco před dvěma lety jsme odstartovali nový rok s téměř nejvyšším úrokem za poslední roky, letos je tomu přesně naopak. Úroková sazba klesla oproti roku 2019 zhruba o jedno procento, což řadu lidí motivuje k tomu, aby situace využili a začali si hledat vlastní bydlení.

 

Nejnižší možný úrok však není tak úplně pro každého a to, kolik vás hypoteční úvěr bude stát, se z velké části odvíjí i od vaší bonity – jednoduše řečeno vašeho finančního skóre. Často se v této souvislosti používá termín index bonity, který označuje schopnost dlužníka dostát svým závazkům, a proto se s ním nejspíš setkáte pokaždé, když se rozhodnete zažádat o půjčku.

Navzdory tomu, že pojem bonita se mezi bankovními i nebankovními institucemi hojně využívá, žádný univerzální vzorec pro její výpočet neexistuje. Obvykle se však přihlíží k následujícím faktorům:

  • příjmy a výdaje žadatele;
  • dosažené vzdělání a obor zaměstnání;
  • druh pracovního úvazku;
  • věk a rodinný stav;
  • úvěrová historie.

Čím nižší bonita, tím menší je i samotná důvěryhodnost klienta, což si banky běžně kompenzují vyšší cenou úvěru. Je tedy logické, že vyšší a stabilní příjem v kombinaci s menšími závazky tvoří takřka ideální podmínky pro to, aby poskytovatel vyhodnotil bonitu jako vysokou, a tak vám poskytl nižší úrok.

Od zodpovědné správy financí k vyšší bonitě

Jestliže chcete docílit lepšího úroku, nemusíte hned měnit zaměstnání. Doložitelný pravidelný příjem je pro úspěšné získání úvěru zcela nezbytný, protože na něm přímo závisí schopnost splácet. Pokud však chcete bonitu zvýšit, můžete na to jít jinak, a to skrze vlastní dluhy.

Ať už totiž žádáte o jakoukoliv půjčku, vždy o tom existuje záznam v některém registru dlužníků. Zde se také uchovávají informace o tom, zda splátky odesíláte včas nebo máte nějaké exekuce. Registrů u nás existuje hned několik, mezi ty nejvyužívanější však patří zejména SOLUS, BRKI a NRKI.

Všechna data v nich uvedená si banky dovedou během chvilky dohledat – a nemusí jít pouze o nesplacené úvěry, ale například také opožděné platby telefonních služeb. To znamená, že váš záznam z minulých let dokáže dost zásadně ovlivnit schválení žádosti o hypotéku a výši úroku.

Zodpovědné zadlužování je klíčem k úspěchu

Jestliže chcete mít možnost využít výhodných podmínek, naučte se nejprve pracovat se svými dluhy. Nesejde na tom, zda uvažujete o menší či větší půjčce, vždy je třeba pamatovat na to, že se jedná o velký závazek, který má svou cenu. Nemělo by se jich tedy využívat bez většího rozmyslu a už vůbec ne v situacích, kdy to není nezbytně nutné.

Obzvlášť velkou pozornost je třeba věnovat roční procentní sazbě nákladů – ve zkratce RPSN. Zahrnuje totiž mimo úrokové sazby i poplatky spojené s úvěrem, a tak je při porovnávání nabídek mnohem spolehlivějším ukazatelem.

Refinancováním k výhodnějším podmínkám

Jestliže jste si vyřídili hypotéku před pár lety a nyní vás mrzí, že jste nepočkali na lepší podmínky, nezoufejte. Stále se nabízí možnost refinancování hypotéky, tedy její splacení za pomocí nového úvěru s lepšími podmínkami. Aktuálně vám díky novele občanskému zákoníku nestojí v cestě ani to, že ještě nevypršela zvolená fixace.

S tím se dříve pojily komplikace v podobě sankcí za předčasné splacení, které tuto možnost podstatně znevýhodňovaly. Od roku 2016 se, ale podmínky změnily ve prospěch spotřebitelů a banky mají nárok jen na náhradu účelně vynaložených nákladů, jejichž maximální výše je zákonem taktéž omezená.

Co však takové náklady mohou zahrnovat, zákon neurčuje a banky se v tomto ohledu rozcházejí. Některé sem započítávají pouze administrativní poplatky spojené s předčasným splacením úvěru a klient se tím pádem vejde do pár stovek.

Jiné však klientům účtují i takzvané náklady plynoucí z rozdílného úrokového výnosu – ztráty výdělku z úroků, který by jinak banka v období fixace získala. Jejich výše závisí na délce fixace, což znamená, že čím více let vám zbývá, tím vyšší tyto náklady budou. Obvykle se jedná o několik desítek tisíc korun.

Pokud chcete spolehlivě zjistit, zda se vám refinancování i přes tyto poplatky vyplatí, stačí využít online kalkulačku. Po vyplnění několika základních údajů, získáte přehled o aktuálních nabídkách, z nich můžete vybírat.

Nabídka nemovitostí

Nové články