real-estate-gfec959222_1280

Kupujete nemovitosti a realitní společnost chce rezervační poplatek? Víte, jak o něj nepřijít?

Komentáře: 0

Kupující mívají často strach zaplatit rezervační poplatek z obavy, že si ho realitní společnost ponechá, i když na něj nemá nárok. Jedná se většinou o situaci, kdy kupující od rezervační smlouvy z nějakých důvodů odstoupí a ke koupi nebo pronájmu nemovitosti nedojde. Realitní společnost by měla v takové chvíli poplatek kupujícímu vrátit, z praxe je však známé, že se tak bohužel často neděje.

Rezervační poplatek vyžaduje realitní společnost na základě rezervační smlouvy, která se uzavírá mezi kupujícím a realitní kanceláří. Rezervační smlouva má zajistit kupujícímu, že nemovitost po dobu trvání smlouvy nebude nabízena jiným zájemcům. 

Rezervační poplatek je vratný a měl by být vrácen kupujícímu, pokud nedojde k prodeji z důvodu na straně prodávajícího nebo realitní kanceláře, není-li v rezervační smlouvě uvedeno jinak. Při uzavírání kupní smlouvy dbejte na to, jak je smlouvou ošetřena kauce, a sjednejte tzv. rozvazovací podmínky.

 


Je rezervační poplatek u realitní kanceláře vratný?

Rezervační poplatek je vratný a měl by být vrácen kupujícímu, pokud nedojde k prodeji z důvodu na straně prodávajícího nebo realitní kanceláře, není-li v rezervační smlouvě uvedeno jinak. Při uzavírání kupní smlouvy dbejte na to, jak je smlouvou ošetřena kauce, a sjednejte tzv. rozvazovací podmínky.

Trvejte na třístranné rezervační smlouvě (prodávající + kupující + realitní kancelář). Pokud má rezervační poplatek formu zálohy a jde tedy o část kupní ceny, uložte jej do notářské úschovy. Připlatíte si, ale budete mít jistotu, že o něj nepřijdete.


 

Realitní kancelář se dopouští protiprávního jednání v momentě, kdy si nechá zaplatit provizi od prodávajícího za zprostředkování služeb a zároveň inkasuje rezervační poplatek od kupujícího. Ze zákona není umožněno, aby realitní společnost ve stejné věci vykonávala najednou činnost pro dvě osoby. Realitní společnost může jakoukoliv finanční hotovost (provizi či rezervační poplatek) obdržet pouze od jedné strany.

 

Nárok na rezervační poplatek má realitní společnost tehdy, pokud skutečně dojde k podepsání smlouvy o koupi nemovitosti mezi prodávajícím a kupujícím. Zde si stanovte podmínku, aby započtení rezervačního poplatku realitní společnosti bylo jasně v rezervační smlouvě stanoveno.

Pozor si dejte také na to, aby v rezervační smlouvě nebylo sjednáno, že se rezervační poplatek vztahuje k ujednání o smluvní pokutě. Pokud nedojde k podpisu smlouvy o koupi nemovitosti, měla by realitní společnost rezervační poplatek vrátit.  

Zdroj:
https://www.finance.cz/504440-rezervacni-poplatek/
https://www.mesec.cz/clanky/kdy-propada-a-kdy-nepropada-realitce-slozena-rezervacni-zaloha/

Nabídka nemovitostí

Nové články