Notářská úschova je nejbezpečnějším způsobem předání celkové kupní ceny nebo rezervační zálohy, jaký je při koupi nemovitosti známý. O zřízení notářské úschovy je možné požádat kteréhokoliv notáře, který je registrován u Notářské komory a má ze zákona sjednáno profesní pojištění.

Notářská úschova jako bezpečný způsob úhrady kupní ceny za nemovitost, jak funguje a co byste měli vědět?

Komentáře: 0

Notářská úschova zaručuje jakousi pojistku pro všechny smluvní strany. Efektivně Vás ochrání před různými komplikacemi, které by mohly při převodu nemovitosti vzniknout. Za zmínku stojí i to, že notářská úschova je chráněna před případnou exekucí na osobu, která složila peníze do úschovy. Exekutor nemůže zablokovat účet notářské úschovy ani nijak zavázat notáře, aby mu peníze z úschovy předal.

Notářská úschova je nejbezpečnějším způsobem předání celkové kupní ceny nebo rezervační zálohy, jaký je při koupi nemovitosti známý. O zřízení notářské úschovy je možné požádat kteréhokoliv notáře, který je registrován u Notářské komory a má ze zákona sjednáno profesní pojištění.
Notářská úschova je nejbezpečnějším způsobem předání celkové kupní ceny nebo rezervační zálohy, jaký je při koupi nemovitosti známý. O zřízení notářské úschovy je možné požádat kteréhokoliv notáře, který je registrován u Notářské komory a má ze zákona sjednáno profesní pojištění.

 


Co je notářská úschova?

Notářská úschova je nejbezpečnějším způsobem předání celkové kupní ceny nebo rezervační zálohy, jaký je při koupi nemovitosti známý. O zřízení notářské úschovy je možné požádat kteréhokoliv notáře, který je registrován u Notářské komory a má ze zákona sjednáno profesní pojištění.


Jak funguje notářská úschova?

Notářská úschova funguje jako právní institut, který řeší uložení peněz a cenných listin u notáře k účelu jejich vydání dalším osobám. Využít ji můžete jak při zajištění závazku na uhrazení kupní ceny, tak při rezervačním poplatku za danou nemovitost. Notář převezme finanční sumu do úschovny a vydá ji prodávajícímu až tehdy, jsou-li splněny podmínky stanovené dohodou. Notáři mají povinnost za úschovu účtovat cenu dle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb. a tato cena je pro všechny notáře pevně daná.

Odměna notáře za notářskou úschovu peněz:

 • z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty 1, 2 %,
 • z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty 0, 6 %,
 • z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty 0, 4 %,
 • z přebývající částky až do 10 000 000 Kč tarifní hodnoty 0, 2 %,
 • z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty 0, 1 %, nejméně 1 000 Kč.
 • co se týče vyšší částky nad 30 000 000 Kč, tak ta se do základu nezapočítává.

K uvedené odměně je třeba připočítat ještě 21% DPH, a to v případě, že je notář plátce DPH.

 

Při zřízení notářské úschovy se postupuje následovně:

 • Složitel požádá notáře o notářskou úschovu a to buď osobně nebo písemně (e-mailem či poštou) společně s listinou, ze které bude vyplývat závazek, který má být touto úschovou zajištěn.
 • Notář sepíše o žádosti záznam a sdělí číslo účtu notářské úschovy danému žadateli.
 • Žadatel složí peníze na účet notářské úschovy v hotovosti nebo bezhotovostním převodem.
 • Poté dojde k sepsání protokolu o notářské úschově, ve kterém se jasně stanoví podmínky pro vydání finančních prostředků z úschovy.
 • Po splnění podmínek pro vydání peněz z úschovy je potřeba si předem sjednat termín s daným notářem, kdy mu budou dané listiny předloženy.
 • O vydání peněz notář písemně informuje složitele i příjemce.

 

V protokolu o notářské úschově dobře pořešte i situace méně obvyklé, za kterých je notář povinen vydat peněžní částku v notářské úschově zpět složiteli. Obvykle se jedná o případy, kdy příslušný okresní úřad odmítne povolit vklad do katastru nemovitostí, nebo také pokud složitel nesplní ve stanovené lhůtě podmínky uvedené pro vydání úschovy.

 

Kromě notářské úschovy se často využívá i úschova advokátní nebo bankovní. U advokátní úschovy neupravuje žádná vyhláška odměnu advokátovi za uložení finančních prostředků, proto bývá zpravidla levnější. Pokud se však rozhodnete pro její využití, vyžádejte si od vybraného advokáta informaci nejen o výši částky, na kterou je pojištěn, ale současně si i ověřte, zda daný advokát disponuje připojištěním i na ztrátu finančních prostředků.

 

Zdroj:

https://www.epravo.cz/

https://www.mesec.cz/zakony/notarsky-rad/f1433831/

Nabídka nemovitostí

Nové články