gavel-gb8b6e1723_1920

Dražba nebo aukce nemovitosti? Jaký je rozdíl a na co si dát pozor?

Komentáře: 0

Lidé se často mylně domnívají, že dražba nemovitosti a aukce je totéž. Princip je sice podobný, ale z právního a obchodního hlediska je rozdíl zásadní. Aukce patří k nejvýhodnějším způsobům prodeje nemovitosti, na rozdíl od dražby, která má zpravidla jiný cíl a jako způsob prodeje není ve většině případů vhodná.

Rozdíl mezi aukcí a dražbou

První rozdíl je ve způsobu změny vlastnictví. Pokud prodáváte nemovitost pomocí aukce, je po ukončení licitace sepsána smlouva o smlouvě budoucí nebo smlouva kupní. Na tomto základě teprve dojde k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí. Z dražby dojde k převodu vlastnictví již okamžikem příklepu licitátora a kupující tak kupuje nemovitost nezatíženou závazky. Cena se pak hradí během následujících dní. Dalším rozdílem je, že při aukci je možné stanovit si podmínky pro výběr vítěze aukce, kdy nemusí rozhodovat pouze nejvyšší cena. Pro někoho může být důležitější rychlost prodeje či finanční hotovost. Někdo dá přednost tomu, jak bude nový majitel s nemovitostí nakládat. Dalším rozdílem je fakt, že aukce na rozdíl od dražeb nejsou svázány speciálním zákonem. Toto je výhodné pro prodeje spoluvlastnických podílů, které se draží pouze ve zvláštních případech. Dražby se řídí zákonem o veřejných dražbách č. 26/2000 Sb. a jsou na ně kladeny přísnější nároky než na aukce. Podmínky dražeb jsou předem jasně dané bez možností je měnit.

 

Chcete-li dosáhnout maximální možné ceny při prodeji nemovitosti, zvolte aukci. Ta má smysl u všech nemovitostí, kde se dá předpokládat, že se sejde více zájemců o koupi. Dražba a aukce se liší také ve způsobu změny vlastnictví. U dražby dojde k převodu vlastnictví už okamžikem příklepu licitátora. 
Chcete-li dosáhnout maximální možné ceny při prodeji nemovitosti, zvolte aukci. Ta má smysl u všech nemovitostí, kde se dá předpokládat, že se sejde více zájemců o koupi. Dražba a aukce se liší také ve způsobu změny vlastnictví. U dražby dojde k převodu vlastnictví už okamžikem příklepu licitátora. 

 


Zvolit aukci nebo dražbu?

Chcete-li dosáhnout maximální možné ceny při prodeji nemovitosti, zvolte aukci. Ta má smysl u všech nemovitostí, kde se dá předpokládat, že se sejde více zájemců o koupi. Dražba a aukce se liší také ve způsobu změny vlastnictví. U dražby dojde k převodu vlastnictví už okamžikem příklepu licitátora. 

 


Co musí udělat dlužník, pokud nechce přijít o nemovitost?

Přijít o vlastní střechu nad hlavou není v situaci, kdy se ceny nemovitostí vyšplhaly vysoko, nic příjemného. Přesto může dojít k tomu, že pokud si člověk vzal před časem hypotéku či úvěr s vysokými splátkami, nemůže je splácet. Nechtěně se tak ocitne na straně dlužníka. Proto, pokud se rozhodujete o úvěru či hypotéce, dobře si spočítejte, do jaké výše se můžete zadlužit. A co budete dělat tehdy, když nebudete schopni splácet své závazky v případě podstatné změny v životě, ale i změn ve světové ekonomice, podobně jako to zažíváme v současnosti. K podstatným změnám v životě může dojít i například úmrtím manžela či manželky, ztrátou zaměstnání, těžkým úrazem. V takovém případě navštivte zástavního věřitele (banku, bytového správce, předsedu bytového společenství), kterému oznamte, v jaké situaci jste se ocitli a dohodněte se na dočasném upravení podmínek plateb.

 

Na co si dát pozor, když se chcete zúčastnit aukce nebo dražby?

Než se pustíte do své první aukce nebo dražby pečlivě se informujte. Je doporučeno shlédnout několik aukcí či dražeb, kterým můžete po registraci jen přihlížet. Tímto krokem se lépe se samotným průběhem seznámíte. Nepodléhejte atmosféře samotné dražby, nekupujte nemovitost za každou cenu a dobře rozvažte své možnosti. U dražeb totiž dochází k převodu vlastnictví už udělením příklepu. V případě, že ve stanovené době neuhradíte cenu dosaženou vydražením, zaplatíte veškeré náklady dražby zmařené včetně nákladů opakované dražby.

 

Zdroj:

www.zakonyprolidi.cz

www.statnisprava.cz

 

Nabídka nemovitostí

Nové články