DPH při prodeji pozemku se platí, pokud jste plátcem DPH. Neplátce DPH nemá povinnost odevzdat z ceny pozemku DPH. Na prodej pozemku se váže DPH ve výši 21%. DPH je součástí kupní ceny a odvádí ho prodávající jako plátce DPH finančnímu úřadu.

Pozemky z hlediska daně z přidané hodnoty a kdo je od DPH při prodeji pozemku osvobozen?

Komentáře: 0

Dle katastrálního zákona rozumíme pozemkem část zemského povrchu, který je oddělený od sousedních částí určitou hranicí. Ta je buď přirozená, nebo daná schválením stavebního úřadu. Dle občanského zákoníku je pozemkem pozemek zapsaný v katastru nemovitostí, který má samostatné parcelní číslo. DPH při prodeji pozemku řeší Zákon o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) a pokud jste plátcem DPH, musíte při prodeji pozemku myslet také na tuto daň.

DPH při prodeji pozemku se platí, pokud jste plátcem DPH. Neplátce DPH nemá povinnost odevzdat z ceny pozemku DPH. Na prodej pozemku se váže DPH ve výši 21%. DPH je součástí kupní ceny a odvádí ho prodávající jako plátce DPH finančnímu úřadu.
DPH při prodeji pozemku se platí, pokud jste plátcem DPH. Neplátce DPH nemá povinnost odevzdat z ceny pozemku DPH. Na prodej pozemku se váže DPH ve výši 21%. DPH je součástí kupní ceny a odvádí ho prodávající jako plátce DPH finančnímu úřadu.

 


Platí se DPH při prodeji pozemku?

DPH při prodeji pozemku se platí, pokud jste plátcem DPH. Neplátce DPH nemá povinnost odevzdat z ceny pozemku DPH. Na prodej pozemku se váže DPH ve výši 21%. DPH je součástí kupní ceny a odvádí ho prodávající jako plátce DPH finančnímu úřadu.


Kdy je od DPH prodej pozemku osvobozen?

Od DPH je osvobozen prodej pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou, která je pevně spojena se zemí. Tedy pozemek, na kterém není stavba jako například louka. Od DPH je dále osvobozen také pozemek, na kterém stojí nepojízdná maringotka sloužící jako příležitostná chatka, protože není pevně spojena se zemí a je možné ji odstranit. Nebo pozemek, nad kterým je vedeno vysoké napění, kdy jsou sloupy chápány jako inženýrská sít ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku. Osvobození se týká i pozemků, které mají ohniště, lavičky pevně spojené se zemí, které mohou být bez problémů odstraněny.

 

Další podmínkou, kterou je nutno současně splnit je to, že se nejedná o pozemek stavební. Stavebním pozemkem se rozumí pozemek, na kterém má stát v budoucnu stavba pevně spojená se zemí.

 

Kdy není dále prodej pozemku předmětem DPH?

Prodej pozemku není předmětem DPH, pokud si prodávající od počátku zvolí, že si pozemek nechá v soukromých aktivech a nebude mít nemovitost ve svém obchodním majetku pro účely DPH. Nebude ho evidovat v evidenci DPH a tudíž ani uplatňovat žádné nároky na odpočet daně na vstupu.

 

A jak je to s DPH při prodeji pozemku a dědictvím?

Pokud jste zdědili pozemek, na kterém lze dle Územního plánu obce stavět, dejte si pozor na následující situace:

  • prodej zděděného stavebního pozemku tak jak je – jedná se o příležitostný prodej, který nelze považovat za ekonomickou činnost ve smyslu ZDPH – DPH platit nebudete
  • prodej zděděného stavebního pozemku, který rozdělíte na stavební parcely s inženýrskými sítěmi – jedná se o soustavnou činnost prováděnou za účelem dosažení příjmů – DPH platit budete, pokud prodejní cena pozemku přesáhne 1 milion Kč (jste povinni registrovat se u FÚ jako plátce DPH)

 

Zdroj:

www.zakonyprolidi.cz

www.kurzy.cz

Nabídka nemovitostí

Nové články