Na to, zda je lepší zvolit samostatnou realitní kancelář, nebo franchisovou neexistuje jednotný názor. U prodeje nemovitosti přes realitní kancelář, je vždy důležitá kvalita realitního makléře, znalost prostředí oblasti daného trhu a know-how dané realitní společnosti, kterým na realitním trhu operuje.

Co Vám přinese franchising na realitním poli a jaké jsou jeho výhody a nevýhody?

Komentáře: 0

Franchising je specifickou formou spolupráce jinak nezávislých obchodních společností, kdy jedna společnost poskytuje té druhé své know-how a licenci k používání své značky tak, aby ji druhá společnost mohla na svém lokálním trhu efektivně využít. Pokud si tedy podnikatel klade otázku, jak svoji společnost rozvíjet nebo jakým směrem se vydat, může být franchising pro něj zajímavou obchodní příležitostí. Z malé společnosti může být najednou součástí velké známé společnosti s věhlasnou značkou.

"Na

Franchising na realitním poli je jednou z velmi zajímavých příležitostí. Realitní trh je totiž jedním z nejstabilnějších trhů a bydlet je základní lidskou potřebou. Také investice do nemovitostí jsou stále zajímavou příležitostí, jak výhodně zhodnotit své peníze. Poptávka po nemovitostech není závislá na jednom konkrétním městě v České republice, a tak máte široké pole působnosti a můžete tak podnikat třeba v místě svého bydliště.


Je lepší zvolit samostatnou realitní kancelář nebo franchisovou realitní kancelář?

Na to, zda je lepší zvolit samostatnou realitní kancelář, nebo franchisovou neexistuje jednotný názor. U prodeje nemovitosti přes realitní kancelář, je vždy důležitá kvalita realitního makléře, znalost prostředí oblasti daného trhu a know-how dané realitní společnosti, kterým na realitním trhu operuje.


Z hlediska podnikání pak není franchisa vhodným způsobem pro začátečníky. Franchisor většinou vyžaduje nutnou praxi v oboru a základní znalosti pro vedení franchisové pobočky.

 

Jaké jsou výhody a nevýhodu franchisingu z pohledu franchisora, franchisanta a zákazníka?

Výhody franschisingu z pohledu franchisora:

Franchisa může pro franchisora představovat konkurenční výhodu. Zejména možnost rychlejší expanze a oslovení dalšího nového trhu. Tak může franchisor získat lepší vyjednávací pozici na trhu a jeho služby jsou pro zákazníky lépe dostupné. Velkou výhodou je i organizační struktura, kdy franchisanti řeší většinou jen operativní záležitosti a franchisor zajišťuje systémové a strategické úkoly.

 

Výhody franchisingu z pohledu franchisanta:

Franchisant nemusí při zahájení podnikání disponovat tak velkým vstupním kapitálem a díky menší míře rizika podnikání ve franchisovém systému má lepší možnost přístupu k různým úvěrům, leasingu a pojištění. Franchisant se podnikatelsky samostatně realizuje ve svém podniku a má tak větší touhu i motivaci být úspěšný, než pouhý zaměstnanec pobočky. Celá koncepce tak nabízí velký prostor pro vlastní podnikatelské nápady a míru nasazení. Franchisant využije značku a dobré jméno franchisora, který zajišťuje budování image této značky, pečuje o povědomí, vývoj a propagaci realitních produktů. Jednotnou propagací tak síla značky roste. Franchisantovi se tak snižuje riziko podnikání a jeho vstup na trh je většinou jistější a rychlejší, protože získává prodejní koncept, který je několikrát ověřen. Franschisor tak může vynaložit mnohem méně nákladů na vybavení a úpravy provozovny, školení svých zaměstnanců, provozních a prodejních postupů.

 

Výhody franchisingu z pohledu zákazníka:

Zákazník dostane ve všech franchisových pobočkách firmy stejné služby. Může se cítit velmi dobře, protože jednotný styl poboček nalezne jak v místě bydliště, tak i v jiném městě.

 

Nevýhody franschisingu z pohledu franchisora:

Vybudování franchisového systému představuje pro franchisora nemalou částku a čas. Musí vybudovat nejméně jednu pobočku ve svém vlastnictví, aby ověřil fungování své koncepce a zajistit nastavení motivace pro franchisanty. Franchisanti mohou po čase dojít k názoru, že již franchisora tolik nepotřebují, nebo že odváděný poplatek neodpovídá přidané hodnotě od franchisora. Franchisor musí zajistit kontrolu franchisantů, aby dodržovali zavedené standardy prodeje, kvalitu a dobré jméno celé společnosti, protože může dojít i k poškození dobrého jména celého franchisového řetězce.

 

Nevýhody franschisingu z pohledu franchisanta:

Franchisanti musí dodržovat nastavená pravidla franchisorem a omezit řadu svých vedlejších aktivit, nabízet služby určitým způsobem, který udává franchisant. 

 

Nevýhody franschisingu z pohledu zákazníka:

Nevýhodou z pohledu zákazníka mohou být nastavená pravidla, služby, které nemusejí vyjít zcela vstříc zákazníkovi s konkrétními požadavky. Nekvalitní makléř, který může poškodit jméno celé franchisové společnosti, kdy se na internetu objeví na franchisovou společnost nedobré reference, které však nejsou referencí všech ostatních poboček.

 

A na co si dát pozor pokud se rozhodujete pro spolupráci s jakoukoliv realitní kanceláří?

Při výběru vhodné realitní kanceláře neposuzujte jen jméno společnosti. Zjistěte si, kolik nemovitostí už prodali. Zajděte se podívat do sídla realitní kanceláře a seznamte se s jejich realitními makléři osobně. Informujte se, zda má realitní kancelář své právníky, protože při přípravě smluv a návrhu na vklad nemovitosti do katastru se Vám tyto služby budou hodit. Realitní kancelář si můžete prověřit i v obchodním rejstříku. Zjistíte zde, zda není v insolvenci či jiném vážném problému. To se Vám hodí, pokud se chystáte využít u realitní kanceláře tzv. úschovu peněz. Určitě si zjistěte reference, poptejte se svých známých, zda nemají zkušenosti s danou realitní kanceláři, vyhledejte si další informace přes vyhledávače. Většinou zde píše zkušenosti řada klientů, kteří s ní měli nějakou zkušenost. Zajímejte se i o to, zda má společnost platné pojištění.

 

 

Zdroj:

https://www.ifranchising.cz

https://franchisovepodnikani.cz 

Nabídka nemovitostí

Nové články