hypoteka

Jaké jsou podmínky pro získání hypotéky?

Komentáře: 0

Letošní rok musí zájemci o hypotéky splnit přísnější podmínky. Česká národní banka rozhodla, že od prvního dubna 2022 se banky musí řídit novými limity pro poskytování hypoték. Poměr výše hypotéčního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti se snižuje na 80%. Nyní činil 90%. A žadatel o hypotéku se bude smět zadlužit nejvýše do 8,5 násobku ročního příjmu. Pro žadatele do 36 let to pak bude 9,5 násobek ročního příjmu. Přičemž měsíčky splátky u těchto mladých žadatelů mohou činit až 50% jejich čistého příjmu. Pro ostatní žadatele výše měsíční splátky dluhu smí nanejvýše být ve výši  45%. Na co se tedy musí případní zájemci o hypotéku připravit?

Případní zájemci o hypotéku se musí připravit nejen na přísnější podmínky pro získání hypotéky, ale také na zvýšení úrokových sazeb, které rostou díky stále rostoucí infaci a celkové ekonomické situaci.

Jaké jsou limity pro získání hypotéky od dubna 2022?

 • Ukazatel LTV pro poměr hypotéčního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti je pro lidi do 36 let 90 %, u žadatelů nad 36 let se snižuje na 80%
 • DTI ukazatel pro celkový dluh žadatele o úvěr vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu činní pro lidi do 36 let 9,5 a u žadatelů nad 36 let 8,5
 • Ukazatel DSTI pro poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhů žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem činní pro lidi do 36 let 50% a u žadatelů nad 36 let 45%

Jak získat hypotéku?

Získat hypotéku zahrnuje řadu kroků. Je nutné vybrat banku a podat žádost. Banka zkoumá předmět úvěru, účel úvěru, vaše vlastní zdroje, příjmy i ocenění zástavy nemovitosti. Vyžaduje doložení všech nezbytných potvrzení a dokumentů jako třeba i návrh kupní smlouvy či stavební projekt.


Jaké podmínky musí žadatel o hypotéku splňovat?

 1. Občanství a věk

Hypotéku může získat občan České republiky ve věku 18 let nebo občan Evropské unie. Podmínky pro cizince však ověříte u každé konkrétní banky zvlášť. Hypotéku máte největší šanci získat v aktivním věku, v pozdějším věku je získání hypotéky obtížnější. Počítejte s tím, že hypotéku byste měli splatit do 70 let věku.

 

2. Příjmy a závazky

Banka posoudí vaše příjmy kvůli schopnosti splácení hypotéky. Mezi příjmy patří mzda ze zaměstnání, příjmy z podnikání, důchod, příjmy z pronájmů, rodičovský příspěvek, výživné i odměna pěstouna. Banka si kontrolou několika registrů ověří, komu, kde a kolik dlužíte.

Potřebné doklady:

 • Výplatní páska za posledních 6 měsíců, potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu – zaměstnanci
 • Daňové přiznání potvrzené FÚ – podnikatelé
 • Potvrzení o platbách z ČSSZ a zdravotních pojišťovny
 • Nájemní smlouvy pokud se jedná o příjmy z pronájmu
 1. Ocenění nemovitosti a její vhodnost k zástavě

Pro získání hypotéky musíte ručit nemovitostí, kterou poskytujete jako zástavu pro získání hypotéky. Banka si ověří, zda na nemovitosti neváznou některá zástavní práva či věcná břemena. A stanoví tzv. obvyklou cenu na základě odhadu zpracovaného odhadcem banky a zkontroluje, že vaše dokumenty k nemovitosti jsou v pořádku.

Potřebné doklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Kupní smlouva či jiný doklad dokládající vlastnické právo
 • Snímek z katastrální mapy
 • Pojistná smlouva o pojištění nemovitosti
 • Odhad ceny nemovitosti

Pokud vám hypotéka nepokryje částku, kterou potřebujete, nemusíte však zoufat, můžete využít i další možnosti, jako je ručení další jinou nemovitostí, třeba i rodičů. Nebo další menší hypotéku u stejné banky. Sjednat si také můžete úvěr ze stavebního spoření bez ručení nemovitostí.

Zdroj:

www.banky.cz

www.kurzy.cz

Nabídka nemovitostí

Nové články