Žádost o koupi pozemku můžete napsat sami nebo použijte předem připravené formuláře.  V žádosti uveďte své identifikační údaje a údaje pro daný pozemek – číslo parcely, katastrální území, rozlohu či účel.  Žádost vytiskněte, podepište a odešlete na příslušný úřad nebo odbor v dané obci.

Jak koupit pozemek od obce a co má obsahovat žádost?

Komentáře: 0

Odkoupení pozemku od obce může být zajímavou investiční příležitostí. Od obce můžete koupit zahradu, pole, ale i stavební pozemek. Obecní pozemky jsou většinou levnější a tak má koupě pozemku od obce několik výhod. Kromě nízké ceny a snadnějšího stavebního povolení, bývají obecní pozemky často napojeny na sítě a tak nebudete mít problém s připojením na vodovod či kanalizaci obce. Odkoupení pozemku od obce má však svá specifika, víte na co si dát pozor?

Žádost o koupi pozemku můžete napsat sami nebo použijte předem připravené formuláře.  V žádosti uveďte své identifikační údaje a údaje pro daný pozemek – číslo parcely, katastrální území, rozlohu či účel.  Žádost vytiskněte, podepište a odešlete na příslušný úřad nebo odbor v dané obci.
Žádost o koupi pozemku můžete napsat sami nebo použijte předem připravené formuláře.  V žádosti uveďte své identifikační údaje a údaje pro daný pozemek – číslo parcely, katastrální území, rozlohu či účel.  Žádost vytiskněte, podepište a odešlete na příslušný úřad nebo odbor v dané obci.

Sepište žádost o odkoupení obecního pozemku

V prvé řadě jako fyzická osoba sepište žádost o odkoupení obecního pozemku, který byste chtěli převést do svého vlastnictví. Může to být stavební pozemek k výstavě domu nebo pozemek, kde chcete mít zahradu, či kus pole, kde chcete pěstovat třeba obilí. Formulář najdete většinou na stránkách obce. Vytiskněte ho a vyplňte potřebné identifikační údaje a údaje o pozemku, o který máte zájem. Zejména číslo parcely, katastrální území a rozlohu. Formulář podepište a doručte v obci na příslušný úřad či odbor. 

 


Jak napsat žádost o koupi pozemku?

Žádost o koupi pozemku můžete napsat sami nebo použijte předem připravené formuláře.  V žádosti uveďte své identifikační údaje a údaje pro daný pozemek – číslo parcely, katastrální území, rozlohu či účel.  Žádost vytiskněte, podepište a odešlete na příslušný úřad nebo odbor v dané obci.


Vzor žádosti o odkoupení pozemku

Žádost o odkoupení pozemku ve vlastnictví obce

Pozemek parcelní číslo. č.:

V katastrálním území:
Rozloha (m2):
Účel:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Rodné číslo:

Trvalé bydliště:
Rodinný stav:
Telefonní kontakt:

E-mail:

Faktický důvod odkoupení:

V _____ dne _____

Svým podpisem zároveň stvrzuji, že souhlasím s využitím mých osobních údajů v souvislosti s vyřízením prodeje výše uvedené nemovitosti.

_____
podpis žadatele

Prodej obecních pozemků má jasná pravidla

Své pozemky může obec prodat tehdy, pokud je o tom dopředu veřejnost informována. Tento záměr musí být zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů a u pozemku se musí uvést parcelní číslo, katastrální území i cena. Kupní smlouva musí být uzavřena za běžných podmínek a schvaluje ji zastupitelstvo obce, které se svolává řádně a je přístupné veřejnosti. Po odsouhlasení dojde k podepsání kupní smlouvy většinou starostou či místostarostou obce.

Zdroj:

www.ceskestavby.cz

www.bydletsnadno.cz

Nabídka nemovitostí

Nové články