Daň z nemovitosti se platí předem. To znamená, že se platí za aktuální rok, ne zpětně za ten předchozí. V roce 2022 je nutné zaplatit ji do 31. května. Poplatníci, kteří platí více než 5.000 Kč, mohou uhradit polovinu v květnu a druhou polovinu do konce listopadu.

Jak na daň z nemovitosti v roce 2022

Komentáře: 0

Daň z nemovitých věcí patří mezi místní daně. Ukládá ji město nebo obec podle katastrálního území, kde se dům, byt či pozemek nachází. Platí se každoročně a její výše závisí na druhu nemovitosti, výměře a místním koeficientu, který si určuje obec. V roce 2022 je třeba podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do 31. 1. 2022. Kdo má povinnost ho podat a kdy tato povinnost vzniká?

Daň z nemovitosti se platí předem. To znamená, že se platí za aktuální rok, ne zpětně za ten předchozí. V roce 2022 je nutné zaplatit ji do 31. května. Poplatníci, kteří platí více než 5.000 Kč, mohou uhradit polovinu v květnu a druhou polovinu do konce listopadu.
Daň z nemovitosti se platí předem. To znamená, že se platí za aktuální rok, ne zpětně za ten předchozí. V roce 2022 je nutné zaplatit ji do 31. května. Poplatníci, kteří platí více než 5.000 Kč, mohou uhradit polovinu v květnu a druhou polovinu do konce listopadu.

Nutnost podat daňové přiznání mají poplatníci, kteří se stali v průběhu předchozího roku vlastníkem, správcem, nájemcem či uživatelem nemovitosti.


Daň z nemovitosti – kdy se platí?

Daň z nemovitosti se platí předem. To znamená, že se platí za aktuální rok, ne zpětně za ten předchozí. V roce 2022 je nutné zaplatit ji do 31. května. Poplatníci, kteří platí více než 5.000 Kč, mohou uhradit polovinu v květnu a druhou polovinu do konce listopadu.


Vznik daňové povinnosti k dani z nemovitostí pro rok 2022

Daňová povinnost vzniká 1. ledna 2022, pokud se poplatník v roce 2021 stal vlastníkem, správcem, nájemcem či uživatelem nemovitosti, která je předmětem této daně. Pokud se v průběhu roku změní majitel nemovitosti, musí vlastník nemovitosti zaplatit daň na celý rok, daň se poměrně nerozděluje. Specifickou situací je získání nemovitosti vydražením či děděním. Dědici či vydražiteli vzniká daňová povinnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, ve kterém se dědic či vydražitel stali vlastníky nemovitosti.

Zánik daňové povinnosti k dani z nemovitostí pro rok 2022

Daňová povinnost k dani z nemovitostí zaniká 31. prosince 2022, pokud od 2.1.2022 do 1.1.2023 zanikne poplatníkovi vlastnictví, nájem, správa či užívání dané nemovitosti, která je předmětem daně.

Kdy a kam podat daňové přiznání?

Daňové přiznaní k dani z nemovitostí stačí vyplnit a podat pouze jedenkrát. V následujících letech se již o přiznání nemusíte starat. Finanční úřad Vám sám pošle výzvu k zaplacení příslušné částky. Pokud však dojde u nemovitosti ke změnám, je potřeba podat přiznání nové. Daňové přiznání byste měli stihnout podat nejpozději do 31. ledna 2022, pokud potřebujete zaplatit daň z nemovitých věcí za rok 2022. Přiznání podejte finančnímu úřadu v místě, kde je nemovitost vedena v katastru nemovitostí.

Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2022?

1.    Vyplňte předepsané tiskopisy určené pro FO a PO

2.    Přiložte veškeré dokumenty potvrzující změnu vlastnictví na základě prodeje a koupě, dědictví či darování

3.    Tiskopis a přílohy odevzdejte na obecním či městském úřadě buď osobně, poštou nebo elektronicky

Výpočet a splatnost daně z nemovitostí pro rok 2022

Daňovou povinnost si poplatník na rozdíl od daně z příjmů sám nevypočítává. Do přiznání je povinen uvést informace pro výpočet daně. Samotný výpočet je však úkolem správce daně, který jí každoročně vyměřuje podle stavu k 1. lednu příslušného zdaňovacího období. Rozhodnutí vám přijde domů do 15. května 2022 a bude obsahovat číslo účtu a označení způsobu platby daně. Splatnost vyměřené daně je do 15 dnů od nabytí právní moci.

Zdroj:

www.mesec.cz

Nabídka nemovitostí

Nové články