Daň z nemovitostí se platí každý rok do posledního dne v měsíci květnu příslušného roku. Pokud tento den spadá na víkend, termín se posouvá na nejbližší pracovní den. V letošním roce termín připadá na 1. červen 2022. Abyste se vyhnuli sankcím, musí mít FÚ v tento den peníze na účtu nebo v pokladně.

Daň z nemovitosti: Kdy a komu ji zaplatit?

Komentáře: 0

Stali jste se minulý rok majiteli bytu, koupili pozemek či dům? Nezapomeňte na povinnost spojenou s daní z nemovitých věcí. Koho se tato daň týká, jaký je termín pro podání daňového přiznání. A do kdy se daň z nemovitosti hradí příslušnému úřadu? Na to se zaměříme v článku.

Daň z nemovitostí se platí každý rok do posledního dne v měsíci květnu příslušného roku. Pokud tento den spadá na víkend, termín se posouvá na nejbližší pracovní den. V letošním roce termín připadá na 1. červen 2022. Abyste se vyhnuli sankcím, musí mít FÚ v tento den peníze na účtu nebo v pokladně.
Daň z nemovitostí se platí každý rok do posledního dne v měsíci květnu příslušného roku. Pokud tento den spadá na víkend, termín se posouvá na nejbližší pracovní den. V letošním roce termín připadá na 1. červen 2022. Abyste se vyhnuli sankcím, musí mít FÚ v tento den peníze na účtu nebo v pokladně.

Daň z nemovitých věcí se týká pozemků, staveb a jednotek a důležité je, zda se minulý rok změnil váš vlastnický vztah a jaký stav je zapsán k 1. 1. 2022 v katastru nemovitostí. Daň si sami nevypočítáváte, ale na základě údajů vyplněných v daňovém přiznání je vám vypočítána a daná obec vám pošle rozhodnutí o její výši.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Podat daňové přiznání musí poplatníci, kteří v roce 2021 nabyli pozemek, stavbu, byt či nebytovou jednotku koupí, dědictvím, či darováním. Přiznání podávají i ti, kteří v minulém roce provedli výraznou změnu, například nemovitost přistavěli, změnili druh pozemku aj.

Komu podat daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává v místě bydliště, kde se nemovitost nachází. Podává se obecnímu nebo městskému úřadu, který pro její vyplnění poskytuje speciální formuláře. Pokud vlastníte nemovitostí více v různých krajích, musíte daňové přiznání podat ke každému úřadu zvlášť. Pokud máte aktivní datovou schránku, daňové přiznání podáváte pouze elektronicky.

Kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává předem na následující rok. V letošním roce tedy nejpozději do konce ledna 2022.


Do kdy zaplatit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitostí se platí každý rok do posledního dne v měsíci květnu příslušného roku. Pokud tento den spadá na víkend, termín se posouvá na nejbližší pracovní den. V letošním roce termín připadá na 1. červen 2022. Abyste se vyhnuli sankcím, musí mít FÚ v tento den peníze na účtu nebo v pokladně.


Pokud daň z nemovitosti vyšší než 5.000 korun, je možné polovinu daně uhradit v řádném termínu a druhou polovinu doplatit až do konce listopadu.

Sankce a pokuty

Od 1. 1. 2021 se sankce a pokuty zmírňují, avšak přesto je vhodné podávat přiznání a platit daně z nemovitostí včas, abychom se vyhnuli zbytečným komplikacím. Sankcionováni budete při zpožděním delším než 5 pracovních dnů. Výše pokuty činí 0,05% ze stanovené daně za každý den prodlení. Maximální výše pokuty nesmí přesáhnout 5% z daňového základu. Pokuta Vám nově nebude uložena, pokud její výše nepřesáhne 1.000 Kč. Dříve tento limit činil 200 Kč.

Koho se daň z nemovitosti netýká?

Uhrazení daně z nemovitosti se netýká osob, které mají rozestavěnou stavbu. Dále se netýká nájemců družstevních bytů a držitelů průkazu ZTP či ZTP/P. Povinnosti podat daňové přiznání se však nevyhnete.

Zdroj:

www.finance.cz

www.zakonyprolidi.cz

Nabídka nemovitostí

Nové články