Jak má vypadat plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti?

Jak má vypadat plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti?

Komentáře: 0

Prodáváte nemovitost, ale nejste schopni se obchodní transakce zúčastnit osobně? V tom případě bude třeba zmocnit druhou osobu k právním úkonům, a to prostřednictvím plné moci k zastupování vlastníka nemovitosti.

Jak má vypadat plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti?
Jak má vypadat plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti?

V první řadě je třeba upozornit, že plná moc k zastupování vlastníka nemovitostí není to samé jako dohoda o zastoupení. Zatímco ta je smlouvou obou stran, plná moc je pouhým potvrzením opravňujícím zmocněnce zastupovat zmocnitele s dalšími osobami a úřady.

Zmocnitel versus zmocněnec

Plná moc k zastupování vlastníka nemovitostí musí splňovat určité parametry. V ní bude figurovat zmocnitel a zmocněnec. Tyto pojmy se přitom někdy zaměňují. Zmocnitel je ten, kdo zplnomocňuje, a zmocněnec ten, jemuž je plná moc adresována.

Parametry plné moci

Plná moc k zastupování vlastníka nemovitosti musí obsahovat veškeré údaje jako o zmocniteli, tak i zplnomocněném. Jeho jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu spravované nemovitosti, číslo popisné, parcelní a katastrální území, do něhož nemovitost spadá.

Rozsah plné moci

Nejdůležitější pasáží je přesný rozsah plné moci, tedy definice úkonu či úkonů, k nimž se plná moc uděluje. Dokument dále musí obsahovat datum a místo podpisu a samotné (v některých případech úředně ověřené) podpisy obou zúčastněných, tedy zmocnitele i zmocněnce.

Právnická i fyzická osoba

Nutno také podotknout, že zmocněncem může být jak fyzická, tak právnická osoba. V tom případě je třeba, aby v plné moci figuroval obchodní název firmy a její IČO. Počítejte však s tím, že zatímco fyzická osoba může jednat osobně, v případě udělení plné moci právnické osobě jednají statutární orgány firmy.

Zmocněnců také může být několik. V tomto případě však v plné moci specifikujte, zda musí jednat společně či nikoliv. Ve výjimečných případech může mít plná moc i ústní podobu.

Nabídka nemovitostí

Nové články