Jak na darování nemovitosti jednomu dítěti?

Jak na darování nemovitosti jednomu dítěti?

Komentáře: 0

Máte jednu nemovitost a více dětí a budoucích dědiců? Darování nemovitosti dětem je běžným procesem. Co když ji ale chcete darovat jen jednomu z nich? Z právního hlediska to samozřejmě je možné. Svou nemovitost můžete darovat, komu chcete. Nezávisle na tom, jaký důvod vás k tomuto kroku vede. Počítejte ovšem s tím, že pokud do tří let po darování zemřete, je možné, že dojde k tzv. započtení povinného dílu dědictví, což v reálu znamená, že na část dědictví budou mít nárok i vaši ostatní potomci.

Jak na darování nemovitosti jednomu dítěti?
Jak na darování nemovitosti jednomu dítěti?

Co říká Občanský zákoník?

Občanský zákoník doslovně říká: „Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.“

Jak se započtení povinného dílu dědictví vyhnout?

Pokud se tomuto budete chtít vyhnout, máte v podstatě dvě možnosti. Vaši potomci se dědictví či povinného dílu buď zřeknou, nebo je ještě za svého života budete muset vydědit. Občanský zákoník dále říká: „Kdo se zřekl dědictví nebo povinného dílu, kdo je nezpůsobilý dědit nebo kdo byl zůstavitelem vyděděn, právo na povinný díl nemá, ale při výpočtu povinných dílů ostatních dědiců se k němu hledí právě tak, jako by z dědického práva nebyl vyloučen.“

Potomka budete muset vydědit

Proces vydědění je jakousi převrácenou závětí, která odnímá některé dědické nároky. Důvody pro vydědění přitom jsou přesně stanoveny. Jsou jimi odmítnutí pomoci v nouzi, spáchání trestného činu, nezřízený život (závislost na alkoholu, drogách), dluhy atd.

Parametry listiny vydědění

Listina o vydědění musí disponovat stejnými parametry jako závěť. Musí být sepsána vlastní rukou, opatřena datem a vlastnoručně podepsaná. Popřípadě lze vše učinit za asistence notáře. Za to ale dost draze zaplatíte. Vydědit je možné pouze potomky, nikoliv další příbuzné včetně manželů a manželek.

Nabídka nemovitostí

Nové články