Jaké jsou základy pro odstoupení od nájemní smlouvy?

Jaké jsou základy pro odstoupení od nájemní smlouvy? Udělejte to podle zákona

Komentáře: 0

Opakování je matkou moudrosti, a proto si připomeneme legální základy pro odstoupení od nájemní smlouvy. Ať už jste pronajímatel, či nájemce, rozhodně se řiďte podle platné legislativy. Nenechte se napálit nečestným jednáním. Na co si dát pozor?

Jaké jsou základy pro odstoupení od nájemní smlouvy?
Jaké jsou základy pro odstoupení od nájemní smlouvy?

Doba určitá a doba neurčitá

Nejdříve se zaměříme na sepsaný druh smlouvy. Ten totiž může mít podobu buďto na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Doba určitá se sjednává nejčastěji na rok, přičemž po uplynutí této doby můžete smlouvu buď obnovit, či neobnovit. Doba neurčitá nemá konkrétní datum pro ukončení smlouvy.

Podmínky pro ukončení dohodou

V případě doby určité je to velmi snadné. Pokud nepozorujete závažné problémy s nájemníkem a chcete ho vystěhovat, zkrátka počkáte na konec smluveného období. Co ale dělat, když je nájemník (pronajímatel) problémový a chcete se ho zbavit dříve?

Zde je potřeba dbát na tříměsíční výpovědní lhůtu, jež běží od prvního dne následujícího měsíce po sepsání dohody o ukončení nájmu. Ta samozřejmě musí být podepsána oběma stranami. Pokud předčasně ukončíte smlouvu na dobu určitou, musíte nájemci (pronajímateli) předložit konkrétní důvody ukončení. Ty musí být v souladu se zákonem.

Doba neurčitá se potýká s úplně stejnými pravidly v ohledu výpovědní lhůty i podpisů. I zde je totiž třeba stvrdit dohodu o ukončení nájmu podpisy obou zúčastěných osob, přičemž následně musíte opět čekat na zákonnou lhůtu tří měsíců. Jakožto nájemce nemusíte při vypovědění této smlouvy poskytovat informace, proč jste se tak rozhodli.

Samozřejmě je nutné vše sepsat na papír, včetně podpisů obou stran. Nikdy neřešte podobné situace stylem dobrého slova. Vždy mějte vše řádně sepsané a potvrzené. Tím se vyhnete případným problémům s poničeným bytem, nevyplacením kauce a podobně.

Nabídka nemovitostí

Nové články