Nemáte peníze na nájem? Stát nabízí pomocnou ruku!

Nemáte peníze na nájem? Stát nabízí pomocnou ruku!

Komentáře: 0

Bydlíte v pronajatém bytě, váš zaměstnavatel se zrovna dvakrát nepředá, a navíc vaše manželka nepracuje? Musíte živit rodinu, platit nájemné, a máte se co ohánět, že sotva zbývá na pokrytí základní potřeb?

Nemáte peníze na nájem? Stát nabízí pomocnou ruku!
Nemáte peníze na nájem? Stát nabízí pomocnou ruku!

Stát pomáhá tam, kde je potřeba

Zde přebírá roli ochraňovatele stát a nabízí nízkopříjmovým rodinám možnost podat „Žádost o příspěvek na bydlení“ na místně příslušném úřadu práce, tzn., že podáte žádost tam, kde bydlíte. Pozor! Již se nesleduje, kde máte trvalé bydliště, ale posuzuje se skutečné místo pobytu.

Proč požádat o podporu na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dávka vyplácená státem a má pomoci rodinám lépe zvládat složitou finanční situaci. Dokládání je možná složitější, ale pracovníci úřadu práce vám rádi vyjdou vstříc radou a doporučením, jak je potřeba postupovat. Výpočet dávky vám ovšem nesdělí „na počkání“, jelikož je složitý.

K čemu slouží normativní náklady na bydlení?

Při výpočtu výše dávky na bydlení se vychází z normativních nákladů, což jsou průměrné náklady na bydlení stanovené zákonem. Nejsou neměnné, každý rok je jejich výše upravována vládním nařízením. Jejich výše se odvíjí od toho, kde žijete, tzn. posuzuje se velikost obce (počet obyvatel) a počet lidí v domácnosti. Stanovené normativní náklady na bydlení jsou dvojího druhu, jednak pro byty užívané na základě nájemní smlouvy, a pak pro bydlení „ve vlastním“ a v družstevních bytech.

Dobrou zprávou je navýšení těchto normativních nákladů nad běžný rámec, který schválila vláda díky skokovým nárůstům cen energií. Změna se tím promítla do výše příspěvku na bydlení v roce 2022. Cílem mimořádné úpravy byla reakce na mimořádnou situaci na trhu s energiemi a snaha pomoci rodinám, které se nacházejí v obtížné situaci.

Nutno podotknout, že normativní náklady jsou zároveň i horní hranicí pro výpočet dávky na bydlení. Neznamená to tedy, že co zaplatíte v nájmu, se vám celou částkou vrátí ve vyplaceném příspěvku na bydlení. Jedná se pouze o příspěvek, nikoliv o úhradu celého nájmu.

Nabídka nemovitostí

Nové články