Daňové přiznání k dani z nemovitosti nejjednodušeji vyplníte pomocí formuláře na Daňovém portálu Finanční správy. V oddíle záhlaví vyplňte správný finanční úřad, rodné číslo bez lomítek a ostatní údaje. Dokument vytisknete, podepište a zašlete příslušnému finančnímu úřadu poštou.

Daň z nemovitosti 2022: jak vyplnit přiznání?

Komentáře: 0

Vlastníte-li byt, dům či pozemek, tak jistě víte, že se nevyhnete každoročnímu placení daně z nemovitosti. Obecně platí, že daňové přiznání se podává jednou a pak se již každoročně odvádí vyměřená částka finančnímu úřadu. Pokud však dojde ke změně okolností, například dům přistavíte, musíte podat daňové přiznání nové. A na koho se daň z nemovitosti nevztahuje? Pokud bydlíte v podnájmu nebo družstevním bytě a nevlastníte nemovitost ani pozemek, žádnou daň z nemovitosti platit nemusíte.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti nejjednodušeji vyplníte pomocí formuláře na Daňovém portálu Finanční správy. V oddíle záhlaví vyplňte správný finanční úřad, rodné číslo bez lomítek a ostatní údaje. Dokument vytisknete, podepište a zašlete příslušnému finančnímu úřadu poštou.
Daňové přiznání k dani z nemovitosti nejjednodušeji vyplníte pomocí formuláře na Daňovém portálu Finanční správy. V oddíle záhlaví vyplňte správný finanční úřad, rodné číslo bez lomítek a ostatní údaje. Dokument vytisknete, podepište a zašlete příslušnému finančnímu úřadu poštou.

Do kdy musíte podat daňové přiznání v roce 2022?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí musíte v roce 2022 podat do pondělí 31. ledna. Výjimku tvoří pouze poplatníci, kteří zažádali o zápis změny do katastru nemovitostí v roce 2021, ale fakticky k němu došlo až v roce 2022 nebo dědici v dědickém řízení, které nebylo do konce roku 2021 ukončeno. Přiznání se pak podává do konce třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém ke změně zápisu v katastru došlo.

 


Jak vyplnit daňové přiznání z nemovitosti?

Daňové přiznání k dani z nemovitosti nejjednodušeji vyplníte pomocí formuláře na Daňovém portálu Finanční správy. V oddíle záhlaví vyplňte správný finanční úřad, rodné číslo bez lomítek a ostatní údaje. Dokument vytisknete, podepište a zašlete příslušnému finančnímu úřadu poštou.


 

Postup pro vyplnění daňového přiznání

V záhlaví formuláře vyplňte, jakému finančnímu úřadu daňové přiznání podáváte. Máte-li nemovitost ve více krajích, musíte přiznání k dani z nemovitosti podat u každého místního úřadu zvlášť. Jestliže daňové přiznání podáváte v běžném termínu, na řádku 105 zaškrtněte kolonku „řádné“.

V oddíle I: vyplňte, zda daňové přiznání budete podávat jako občan, FO nebo PO. Telefonní číslo uveďte pro urychlení komunikace s FÚ, pokud by se objevily ve vašem přiznání nějaké nepřesnosti. Pokud máte zřízenu datovou schránku, budou vám dokumenty zaslány do ní. Nakonec dopište číslo účtu, ze kterého budete hradit daň. Díky tomu snáz úřad rozezná vaši platbu. Budete-li mít přeplatek, vrátí vám na něj peníze.

V oddíle II: vyplňte údaje k výpočtu daně podle informací uvedených v katastru nemovitostí. Tato část se týká pozemků, pokud jste ale nekoupili dům s pozemkem, ale samostatný byt, můžete tento oddíl přeskočit.

V oddíle III: v tomto oddíle budete muset nahlédnout do katastru nemovitostí a zjistit třeba parcelní číslo. Pro každý druh stavby a za každé katastrální území vyplňte samostatný list s údaji k dani ze staveb. Do řádku 306 vepište číslo popisné nebo evidenční, rok dokončení stavby a výměru podlahové plochy. V řádku 310 uveďte koeficient 1,20 pro byt. Pokud vlastníte vedle bytu i část pozemku, na kterém bytový dům stojí, použijte koeficient 1,22. Většina řádků, se pak vyplní automaticky.

V oddíle IV: v této části se sama vepíše vypočtená daň, pokud daňové přiznání vyplňujete elektronicky.

 

Jak podat daňové přiznání?

Daňové přiznání můžete podat na podatelně finančního úřadu papírově, zaslat ho poštou, anebo můžete zvolit elektronické podání na základě elektronického formuláře. Tento formulář najdete na serveru Moje daně.

 

Komu podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává finančnímu úřadu v kraji, kde se nemovitost nachází. Pokud vlastníte nemovitosti v různých krajích, musíte podat daňová přiznání v každém kraji zvlášť.

 

Jak zaplatit daň?

Daň můžete uhradit hotově na pokladně příslušného finančního úřadu, převodem z účtu, složenkou či přes SIPO.

Nepřesáhne-li vaše daňová povinnost hranici 5000 Kč je termín pro její uhrazení konec května 2022. Přesáhne-li tuto hranici, platbu lze rozdělit do dvou splátek, z nichž druhou musíte uhradit do konce listopadu 2022.

 

 

Zdroj:

https://www.podnikatel.cz/

https://www.mesec.cz/

Nabídka nemovitostí

Nové články