Výpis z katastru nemovitostí získáte na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Za poplatek Vám ho zhotoví na katastrálním úřadě, kontaktním místě Czechpoint nebo u notáře. Získat ho můžete i po zaslání písemné žádosti na katastrální úřad nebo pomocí online formuláře Czechpoint.

K čemu slouží výpis z katastru nemovitostí, jak a kde ho získat?

Komentáře: 0

Chcete získat informace o nemovitosti ještě před podpisem smlouvy? Obáváte se zástavního práva či věcného břemena? Chcete předejít budoucím možným komplikacím? I jako anonymní žadatel můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí a tyto informace si ověřit. Kdo a kde Vám výpis z katastru nemovitostí vystaví, se dozvíte v článku.

Výpis z katastru nemovitostí získáte na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Za poplatek Vám ho zhotoví na katastrálním úřadě, kontaktním místě Czechpoint nebo u notáře. Získat ho můžete i po zaslání písemné žádosti na katastrální úřad nebo pomocí online formuláře Czechpoint.
Výpis z katastru nemovitostí získáte na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Za poplatek Vám ho zhotoví na katastrálním úřadě, kontaktním místě Czechpoint nebo u notáře. Získat ho můžete i po zaslání písemné žádosti na katastrální úřad nebo pomocí online formuláře Czechpoint.

 

Katastr nemovitostí shromažďuje informace, které obsahují údaje o nemovitostech a jejich geometrickém a polohovém určení. Najdete zde údaje o budovách, parcelách atd., ale také informace o vlastnických a jiných právech. Abyste mohli danou nemovitost dohledat, potřebujete znát katastrální území, číslo popisné nebo parcelní číslo pozemku. Přístup do katastru nemovitostí je přístupný online a může do něj nahlížet kdokoliv. Nahlížení do katastru nemovitostí je bezplatné. Od roku 2021 vyžadují stránky katastru zadání CAPTCHA, přihlášení prostřednictvím E-identity občana nebo zákaznický účet pro dálkový přístup do katastru nemovitostí.

 


Jak získat výpis z katastru nemovitostí?

Výpis z katastru nemovitostí získáte na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Za poplatek Vám ho zhotoví na katastrálním úřadě, kontaktním místě Czechpoint nebo u notáře. Získat ho můžete i po zaslání písemné žádosti na katastrální úřad nebo pomocí online formuláře Czechpoint.


Jak a kde zažádat o výpis z katastru nemovitostí?

Získat výpis z katastru nemovitostí není složitou záležitostí, stačí navštívit kteroukoliv poštu, obecní úřad, krajský úřad, notáře, pracoviště Hospodářské komory, zastupitelský úřad nebo všude tam, kde naleznete kontaktní místo Czechpoint.  Za poplatek 100 Kč ho získáte i na katastrálním úřadě. Pokud na výpis nespěcháte, můžete si ho nechat zaslat poštou na základě podání písemné žádosti na katastrální úřad nebo pomocí online formuláře Czechpoint. Počítejte však s délkou vyřízení do 30 dnů.

Na kontaktních místech můžete požádat o úplný nebo částečný výpis z katastru nemovitostí, kdy vám vydají výpis např. pouze s některými nemovitosti, které jsou vedené na listu vlastnictví. Požádat můžete také o výpis snímku z katastrální mapy. Zde potřebujete znát údaje o parcele, či typ a číslo stavby.

 

Pokud potřebujete údaje rychle, můžete využít službu nahlížení do katastru nemovitostí online. Od června 2021 je pro vstup vyžadován tzv. dálkový přístup či přihlášení se prostřednictvím E-identity. Mějte na paměti, že informace získané touto cestou však nemohou být použity jako podklad při jednaní s bankou či úřady, ale mají pouze informativní charakter. Elektronická verze výpisu je levnější než papírová a dojde vám na určenou e-mailovou adresu nebo jí můžete rovnou stáhnout do svého počítače.

Kolik stojí výpis z katastru nemovitostí?

Výsledná cena se odvíjí od počtu stránek, které vám úřad bude muset vytisknout. Cena se pohybuje od 100 do 210 Kč v závislosti na zvoleném místě. Na katastrálním úřadě získáte výpis z katastru nemovitostí za 100 Kč. Každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Co se na výpise z katastru nemovitostí dozvíte?

  • Část A: získáte zde údaje o vlastnících či spoluvlastnících
  • Část B: zjistíte veškeré identifikační údaje o nemovitosti
  • Část C: informujete se, zda jsou nemovitostí zatíženy zástavním či předkupním právem, věcným břemenem aj.
  • Část D: zde najdete, zda neexistují nejasnosti ohledně vlastnictví nemovitosti, zda nemovitost není předmětem sporu u soudu
  • Část E: informace o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny vlastnického práva, především nabývací tituly
  • Část F: je vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám

 

Zdroj:

https://www.czechpoint.cz/public/accord_posts/vypis-z-katastru-nemovitosti/

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Nabídka nemovitostí

Nové články