Jak na oznámení o zahájení stavby?

Jak na oznámení o zahájení stavby?

Komentáře: 0

Chystáte se stavět dům, provádět terénní úpravy nebo si na zahradě přistavit boudu na nářadí? Nezapomeňte na oznamovací povinnost na oblastní městský úřad, vztahuje-li se na vás. Pokud věc neoznámíte, hrozí vám nemalá pokuta.

Povinnost oznámení o zahájení stavby vyplývá z ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb. Oznámení musí být podepsáno zadavatelem stavby.

Jak na oznámení o zahájení stavby?
Jak na oznámení o zahájení stavby?

V jakých případech je povinné podat oznámení o zahájení stavby?

Zákon stanovuje, že povinnost platí pro stavby, kdy:

doba trvání prací a činností přesáhne 30 pracovních dnů, při nichž bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den,

objem prací a činností přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Pokud toto nepřekračujete, nemusíte oznámení o zahájení stavby zasílat. Jestliže se na vás povinnost vztahuje, oznámení musíte podat 8 dní před předáním stanoviště zhotoviteli.

Jak by mělo vypadat oznámení o zahájení stavby?

Spousta úřadů má vlastní tiskopisy a vzory, které stačí jen vyplnit. V oznámení o zahájení stavby je nutné uvést číslo parcely, datum, obvykle přikládáte stavební povolení, souhlas atd. Uvádí se i název a sídlo stavebního podnikatele, jméno stavbyvedoucího. Změny případně musíte okamžitě oznamovat stavebnímu úřadu.

Co dělat, když jste oznámení o zahájení stavby nepodali?

Nevěděli jste, že máte oznámení podat? Zapomněli jste? Vše se semlelo rychleji, než jste očekávali, a vy jste nakonec započali práce dříve, než jste věc oznámili? V každém případě se vydejte na stavební úřad co nejdříve. Pokud jde například o zpoždění dvou týdnů, úředníci mohou být shovívaví. Domluvte se s nimi, možná vám dokonce povolí podat oznámení o zahájení stavby se zpětným datem ještě před začátkem. Připraveni buďte však i na to, že vám mohou dát pokutu. Na druhou stranu tato pokuta bude pořád nižší než pokuta v případě, že byste celou věc vůbec nenahlásili a někdo na vás poslal kontrolu.

Nabídka nemovitostí

Nové články