Darování nemovitosti v rodině nemusí být strašákem. Jak na to?

Darování nemovitosti v rodině nemusí být strašákem. Jak na to?

Komentáře: 0

Platné právní předpisy stanovují podmínky, za jakých se dá provést darování nemovitosti v rodině. Jde o poměrně jednoduchou záležitost, rozhodně vás nečekají tak složité kroky jako v okamžiku, kdy byste nějaký pozemek, dům či byt hodlali prodat cizímu zájemci.

Darování nemovitosti v rodině nemusí být strašákem. Jak na to?
Darování nemovitosti v rodině nemusí být strašákem. Jak na to?

Jak darovat nemovitost a co vše je potřeba?

Darování nemovitosti některému z členů rodiny je jedním ze způsobů změny majitele, ty další představují prodej, potažmo dědické řízení. Už jen z toho důvodu, že se nemovitý majetek přesouvá mezi příbuznými, není nutné provádět tolik úkonů jako v rámci klasického prodeje.

Základem je sepsání darovací smlouvy. V ní samozřejmě nesmějí chybět údaje o obou stranách, tedy darujícím a obdarovaným. Dále tato smlouva musí zdůrazňovat, že se vy jako dárci zavazujete nemovitost skutečně převést. Obdarovaný se pak zavazuje, že majetek přijme. V neposlední řadě, jako tomu bývá i u všech jiných druh smluv, přibydou ještě podpisy, datum a místo, kdy byla smlouva oběma stranami podepsána. Zde je nutné zdůraznit, že podpisy mají být úředně ověřené.

Jak je to s daní?

Při běžné koupi nemovitosti je zapotřebí počítat s platbou příslušné daně ve stanovené procentuální výši. U darovací smlouvy tato povinnost většinou odpadá, převod majetku je tedy osvobozený od daně. Jsou tu však určitá omezení. Například tehdy, když je hodnota nemovité věci vyšší než 5 milionů korun, je nezbytné záležitost oznámit správci daně, jinak vám hrozí pokuta.

Zapojte právníka, v konečném důsledku to může vyjít levněji

Darování nemovitosti tedy skutečně není nic složitého, čeho byste se měli obávat. Vždy je ale dobré se přesto poradit s právníkem, aby vše bylo v souladu s aktuálně platnými právními předpisy, které se přeci jen čas od času mění. Je lepší dát pár tisíc korun zkušenému odborníkovi, než přijít v důsledku chyb o peníze. Připraví vám potřebnou smlouvu a zajistí další kroky.

Nabídka nemovitostí

Nové články