Při stavbě domu postupujte tak, že si v první řadě vyberete pozemek, na němž se dá stavět. Dalším krokem je výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace. Zajištění všech potřebných povolení a dokumentů a získání povolení ke stavbě. Následuje výběr vhodné stavební firmy a výběr stavebních materiálů.

Stavba domu: všechny kroky, které je třeba znát od návrhu až po realizaci

Komentáře: 0

Postavit dům je příležitost, jak si vytvořit domov svých snů se vším, co máte rádi, co vás vystihuje a v čem se budete cítit dobře. Nejenže si můžete zvolit prostředí a prostory, které by vám vyhovovaly, ale dnešní trh nabízí spoustu materiálů a řadu důmyslných funkcí, které pro své pohodlí využijete. Než se však vydáte na tuto cestu, uvědomte si, že je třeba znát základní kroky, kterých se musíte držet a vyvarovat se tak chybám, které by mohly přinést jakékoliv komplikace.

 

Při stavbě domu postupujte tak, že si v první řadě vyberete pozemek, na němž se dá stavět. Dalším krokem je výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace. Zajištění všech potřebných povolení a dokumentů a získání povolení ke stavbě. Následuje výběr vhodné stavební firmy a výběr stavebních materiálů.
Při stavbě domu postupujte tak, že si v první řadě vyberete pozemek, na němž se dá stavět. Dalším krokem je výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace. Zajištění všech potřebných povolení a dokumentů a získání povolení ke stavbě. Následuje výběr vhodné stavební firmy a výběr stavebních materiálů.

Stavba domu, kde začít?

Ke splnění vašeho snu potřebujete v první řadě stavební pozemek. Dále potřebujete vědět, zda na něm smíte stavět, jaký druh materiálu můžete použít a kolik pater můžete vystavět atd. Získejte odpovědi na nejdůležitější otázky:

 • Jaký je právní stav pozemku? Není zatížen dluhy, omezením či nějakým zajištěním? Kdo je skutečným vlastníkem pozemku a jakou částí pozemku disponuje? Není na listu vlastnictví zápis týkající se exekučního řízení, insolvenčního řízení, zástavních práv či věcných břemen?
 • Nezakazuje stavební uzávěra v daném území stavět? Nehodláte koupit pozemek, kde stavební uzávěra omezuje nebo zakazuje v nezbytném rozsahu ve vymezeném území stavět? Neexistuje omezení týkající se přechodné doby, kdy musíte pozemek nechat v určitém stavu pro budoucí využití?
 • Máte zajištěnou přístupovou cestu k pozemku? Komu patří příjezdová cesta a je součástí pozemku? Máte možnost jejího odkoupení či zřízení věcného břemene?
 • Máte na pozemku zavedeny inženýrské sítě? Je na pozemku zaveden plyn, voda elektřina, kanalizace? Jsou sítě zkolaudovány? Pokud kupujete nezasíťovaný pozemek, jsou sítě vedeny na kraji pozemku nebo je budete muset nechat přivést např. z ulice?
 • Co můžete na pozemku postavit? Znáte procentuální zastavitelnost? Do jaké výšky můžete maximálně stavět? Jaký sklon střechy smíte použít? Kam zasahuje ochranné pásmo?
 • Jaké máte na pozemku podloží? Znáte geologický a hydrogeologický rozbor? Má pozemek radonový průzkum? Není podloží sesedavé? Není na zasypané skládce? Jak je to s hladinou spodní vody?
 • Na jakou stranu je pozemek orientován a jaký je jeho sklon? Plánujete např. pořídit solární panely a bude pro vás orientace pozemku důležitá? Je váš pozemek rovinatý či svažitý? Je jeho svažitost do 7 %?

 

Stavba domu, s kým spolupracovat?

Při stavbě vašeho domu dobře vybírejte vaše hlavní partnery. Důkladně vyberte projektanta pro stavbu vašeho domu, chtějte vidět jeho dokončené projekty, zjistěte reference, ptejte se osobně lidí, kteří s ním spolupracovali nebo hledejte reference na internetu. Uvědomte si, že právě tato osoba má za úkol převést vaše přání a nápady do reality a přeměnit je v něco proveditelného tak, aby se sladily vaše potřeby, ale i rozpočet. S pečlivostí též vybírejte stavební firmu, která bude s projektantem spolupracovat. A zjistěte, co vše vám stavební firma může zajistit.

 


Jak postupovat při stavbě domu?

Při stavbě domu postupujte tak, že si v první řadě vyberete pozemek, na němž se dá stavět. Dalším krokem je výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace. Zajištění všech potřebných povolení a dokumentů a získání povolení ke stavbě. Následuje výběr vhodné stavební firmy a výběr stavebních materiálů.

 


 

Stavba domu, jaké dokumenty obstarat?

Pokud máte pozemek i projekt, bude dalším krokem získání stavebního povolení, které budete potřebovat v případě, že zastavěná plocha vašeho domu bude větší než 150 m2. Pokud Vám dům nebude stavět stavební firma, která většinou stavební povolení zařídí za vás, budete potřebovat několik dokladů a nutnou dávku trpělivosti. Co budete muset obstarat:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • doklad o vlastnictví vašeho pozemku
 • geometrický plán od geodeta
 • hydrogeologický průzkum
 • měření radonu
 • projektovou dokumentaci
 • souhlas vlastníků sousedních staveb a pozemků a infrastruktury

 

Stavba domu, co zahrnout do nákladů?

Jakmile najdete projektanta, je třeba vypracovat plán, abyste měli jasno o nákladech na stavbu domu. Tato fáze Vám objasní, zda v projektu pokračovat či nikoliv. S projektantem se pak můžete dohodnout na změně velikosti svého domu, zvolení jiných materiálů a technologií. Berte však v úvahu, že jakákoliv nepředvídatelná událost vám může odhadované náklady zvýšit.

A co vše do nákladů zahrnout? V prvé řadě nákup pozemku, povolení ke stavbě domu, náklady na projekt domu, různé počáteční práce – výkopy, přesuny zeminy, zasíťování pozemku, poplatky odborníků, jako je třeba geolog.

Dalším krokem bude definování materiálů a systémů pro stavbu vašeho domu. V projektu by měly být jasně definovány konstrukce a technologie zvolené pro stavbu domu. Při výběru materiálů byste měli zvážit náklady, ale také jejich kvalitu, energetickou náročnost a udržitelnost, aby se materiál nestal příčinou častých budoucích nákladů. Aby vás údržba a opravy nestály nejen vaše nervy, ale i časté výdaje. Při výběru materiálů a jejich dodavatelů si nechte vypracovat různé cenové nabídky.

 

Stavba domu, započetí stavby

Pokud máte projekt i vybranou stavební firmu, jmenujte stavbyvedoucího, definujte dodací lhůty, případné sankce za prodlení a specifikujte postup prací a plateb. Jakmile toto vše bude hotové, můžete přikročit k samotné stavbě domu. Ta začne výkopem a stavebními základy. Následují nosné konstrukce, obvodové zdi, izolace, vnitřní příčky, systémy a zařizovací předměty. V závěrečné fázi budou provedeny veškeré povrchové úpravy, pokládka podlah, omítek atd.

 

Stavba domu, zajištění financování

Berte v úvahu, že na stavbu domu nemusíte nutně vynaložit všechny své finanční prostředky. Můžete využít různé hypotéky, půjčky, ale třeba zvolit i nějaký z dotačních programů.

 

Závěrem lze říci, že stavba domu od nuly je poměrně finančně náročný proces. Průměrné náklady včetně koupě stavebního pozemku se pohybují mezi 5-10 mil. Kč. Ušetřit na těchto nákladech lze zvolením pozemku v méně atraktivních lokalitách, výběrem cenově dostupnějších materiálů, zvolením montovaného domu nebo stavěním svépomocí.

 

 

Zdroj:

www.chytre-bydleni.cz

www.ceskestavby.cz

 

Nabídka nemovitostí

Nové články