Skrytá vada nemovitosti: O co se jedná a jak uplatnit reklamaci?

Skrytá vada nemovitosti: O co se jedná a jak uplatnit reklamaci?

Komentáře: 0

V případě, že kupujete nemovitost, může se zde po nějakém čase objevit nedostatek, o němž vás předchozí majitel neinformoval a nebylo možné jej zjistit v době, kdy proces změny majitele proběhl. Pro tyto případy český právní řád disponuje pojmem skrytá vada nemovitosti.

Skrytá vada nemovitosti: O co se jedná a jak uplatnit reklamaci?
Skrytá vada nemovitosti: O co se jedná a jak uplatnit reklamaci?

Co je skrytá vada?

O skrytou vadu nemovitosti se jedná tehdy, když již existovala v době, kdy jste od prodávajícího daný objekt kupovali. Už z názvu vyplývá, že není zjevná, tudíž by bylo velmi těžké ji registrovat ve chvíli nákupu. Objeví se třeba až za několik měsíců, ba dokonce let.

Do kdy je možná reklamace?

Skrytá vada nemovitosti se má reklamovat ihned poté, co vyjde najevo. Musíte přitom dát vědět předchozímu vlastníkovi, který je za ni zodpovědný, a to v písemné formě. Je důležité si ohlídat termín, protože na tuto záležitost máte jako kupující jen 5 let poté, co došlo k převodu nemovitosti na vaši osobu.

Způsoby nápravy

Některé skryté vady lze poměrně snadno odstranit. Tuto povinnost má do zmíněných 5 let předchozí majitel. Pakliže ani na základě písemné reklamace nereaguje, nezbývá nic jiného než se obrátit na soud, aby zjednal nápravu a donutil bývalého vlastníka k opravě. Jsou však i skryté vady, které již nelze odstranit. Pak se věc má řešit tak, že lze žádat o slevu z kupní ceny, nejzazší možností je rovněž odstoupení od kupní smlouvy, což se děje hlavně tehdy, jestliže je vada skutečně zásadní překážkou pro užívání.

Typické projevy

Asi nejčastěji se skrytá vada nemovitosti projevuje ve špatné izolaci zdiva, nekvalitně provedeném zateplení apod. Mnohdy to poznáte třeba dle tvorby plísní v určitých místech objektu, zatékání vody atd. Před tím, než provedete reklamaci, je dobré udělat patřičnou detailní fotodokumentaci, případně se obrátit na specialisty, kteří vám potvrdí, že skrytá vada existovala už před tím, než jste nemovitost koupili.

Nabídka nemovitostí

Nové články