Jaké jsou základní náležitosti při darování nemovitosti? Nejedná se o nic složitého

Jaké jsou základní náležitosti při darování nemovitosti? Nejedná se o nic složitého

Komentáře: 0

Darování nemovitosti není v dnešní době ničím výjimečným a tento proces probíhá na území naší země každým dnem. Nejčastěji se majetek odkazuje dětem či vnoučatům, přičemž v těchto případech se jedná o velmi výhodný proces osvobozený od daně. Jak to celé probíhá a na co si dát pozor?

Jaké jsou základní náležitosti při darování nemovitosti? Nejedná se o nic složitého
Jaké jsou základní náležitosti při darování nemovitosti? Nejedná se o nic složitého

Samotné darování není ničím složitým

Základem darování je samozřejmě vaše výlučné vlastnictví daného majetku. V tomto případě máte plné právo jej odkázat úplně komukoliv, koho si sami zvolíte. Může se jednat o darování nemovitosti nezletilému, darování nemovitosti synovi, darování nemovitosti mezi manželi (darování nemovitosti v manželství) či například darování nemovitosti s podmínkou, stejně jako lze převést majetek několika lidem naráz. V případě několika dědiců je nutno přesně určit jejich podíl na společném majetku a tuto skutečnost uvést do všech potřebných dokumentů.

Základem všeho je spis zvaný darovací smlouva. Ta se v případě převodu majetku jedné osobě vypisuje ve třech zhotoveních (jedno pro vás, jedno pro nového majitele a jedna kopie se dává katastrálnímu úřadu). Samozřejmostí těchto dokumentů jsou úředně ověřené podpisy, které si lze nechat vytvořit u advokáta, notáře či na poště. Za každý podpis zaplatíte 30 korun.

Jednoduché smlouvy

Nemusíte se bát složitého papírování a mnoha stran nejrůznějších informací, protože celé kouzlo spočívá v několika málo základních údajích. Ty sestávají z identifikace darujícího a obdarovávaného, konkrétní nemovitosti, stvrzení vašeho zájmu o převod majetku a samozřejmě vyžadují i datum a podpisy všech stran.

Dále je potřeba vyplnit jednoduchý návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tento formulář lze nalézt na stránkách ČÚZK. Následně stačí donést tento formulář společně s kopií darovací smlouvy na příslušný úřad. To je celé kouzlo potřebných dokumentů pro odkázání nemovitosti.

Nabídka nemovitostí

Nové články