Co je čestné prohlášení o společné domácnosti a v jakých situacích se používá?

Co je čestné prohlášení o společné domácnosti a v jakých situacích se používá?

Komentáře: 0

Mnoho lidí se někdy v životě setká s nutností sepsání a odevzdání čestného prohlášení o společné domácnosti, které se většinou odevzdává finančnímu úřadu. Jaké situace vás donutí tento dokument sepsat a co vám jeho podání na příslušném úřadě přinese?

Co je čestné prohlášení o společné domácnosti a v jakých situacích se používá?
Co je čestné prohlášení o společné domácnosti a v jakých situacích se používá?

V jakých situacích se tomuto dokumentu nevyhnete?

Příslušný dokument je potřeba nejčastěji k uplatnění daňové slevy na nezletilé dítě, se kterým žije minimálně jeden z jeho rodičů ve společné domácnosti. Čestné prohlášení o společném bydlení musíte vyplnit v případě, kdy nebydlíte ve svém trvalém bydlišti (mnoho mladých lidí jej má stále nahlášené u svých rodičů). Drtivá většina klasických pronájmů vám totiž neumožňuje registraci takového bydlení jakožto trvalého bydliště, takže musíte dát úřadům vědět, že se na daném místě zdržujete.

Jakmile žijete v takovém pronájmu v páru a narodí se vám dítě, je potřeba vyřešit řádné daňové úlevy. Jejich podmínkou je právě čestné prohlášení o bydlení. Jak to vlastně celé funguje a kdo má přesně právo na daňové úlevy?

Řekněte si o to, co vám zákon nabízí

Důležitou připomínkou pro vás je fakt, že na slevu na dítě má právo pouze jeden z rodičů. Zároveň je pro její uplatnění potřeba, aby se jednalo o dříve pracující či podnikající osobu, jejíž příjmy v předchozím kalendářním roce přesáhly hranici šestinásobku minimální měsíční mzdy. Na tento fakt mnoho lidí zapomíná a poté se diví, proč nemají právo na daňové úlevy.

Formulář snadno naleznete na internetu při zadání hesla „čestné prohlášení o společné domácnosti“ do vašeho internetového vyhledávače. Jedná se o velmi jednoduchý dokument, se kterým nebudete mít žádný problém, a jeho vyplnění vám zabere jen malý okamžik. Následně jej stačí jen vytisknout a donést na příslušné místo.

Nabídka nemovitostí

Nové články