Jak rozdělit pozemek

Rozdělení pozemku: vyplatí se to?

Komentáře: 0

Nastala ve vašem životě situace, kdy se chystáte k rozdělení pozemku na více částí? Možná máte sourozence a každý si chcete na pozemku postavit svou nemovitost a zvažujete, zda pozemek raději rozdělit? Či máte velký pozemek a rádi byste část odprodali? Nebo jste ho koupili jako investiční příležitost a hodláte ho rozdělit na stavební parcely? Jak v takových případech postupovat? A víte, jaká nastala v rozdělení pozemků změna po roce 2018?

Jak rozdělit pozemek
Jak rozdělit pozemek

 

Od roku 2018 se zjednodušil celý proces dělení pozemku a není již nutné, aby se při jeho dělení změnil jeho vlastník. Dříve bylo možné dělení pozemku na základě právního titulu, například kupní smlouvy nebo darovací smlouvy. To v praxi znamenalo, že jste museli mít již konkrétního kupce, když jste pozemek chtěli rozprodat. Dnes však je k rozdělení pozemku a zápisu na katastr dostačující mít územní souhlas. Nepotřebujete již kupní smlouvu a pozemky mohou zůstat ve vašem vlastnictví.

 


Jak rozdělit pozemek?

Rozdělit pozemek můžete na základě vhodného důvodu pro dělení pozemku. Důvod konzultujte se stavebním úřadem, který má rozdělení pozemku schválit. Následně podejte oficiální žádost a připravte si znázornění dělení pozemku v katastrální mapě.  Nezapomeňte dát změnu zapsat do katastru nemovitostí.


 

Jaký je správný postup při rozdělení pozemku?

  • Sepište žádost s uvedením důvodu, proč chcete rozdělit pozemek, uveďte parcelní číslo a katastrální území a vyplňte veškeré přílohy včetně zakreslení požadovaného dělení pozemků s vyznačením přístupové cesty ke všem pozemkům. Žádost společně s dalšími dokumenty odevzdejte na příslušném Stavebním úřadě. Ten má na vyjádření 30 dnů. V této fázi ještě není potřeba geometrický plán, protože v případě nesouhlasu stavebního úřadu s navrhovaným rozdělením by znamenal zbytečně vynaložené náklady.
  • Stavební úřad vydá rozhodnutí – není-li potřeba stanovit další podmínky pro dělení, vydá stavební úřad souhlas a současně ověří grafickou přílohu navrhovaného dělení. Celý proces dělení před podáním žádosti je lepší nejprve se stavebním úřadem nebo znalým právníkem konzultovat.
  • Nechte si zhotovit ověřený geometrický plán pro rozdělení pozemku – v této fázi je nutné si nechat od geodetů na základě zaměření a vytyčení nového stavu vypracovat finální geometrický plán s novým očíslováním parcel. Tento plán musí být ověřen a podepsán oprávněným geodetem a podává se ke schválení na katastrálním úřadu před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  • Požádejte o zapsání změn do katastru nemovitostí – nezapomeňte, že všechny rozdělené pozemky musí být dopravně napojeny na veřejně přístupovou pozemní komunikaci, jinak katastrální úřad změnu neprovede. K formuláři Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do Katastru nemovitostí připojte ověřený geometrický plán s očíslováním parcel a sdělení souhlasu stavebního úřadu.

 

Kolik stojí rozdělení pozemku?

Na stavebním úřadě počítejte s poplatkem 1000 Kč. Vypracování geometrického plánu vás vyjde na 5 – 7 tis Kč. Zápis nových pozemků do katastru nemovitostí je bez správního poplatku.

 

Jak dlouho proces rozdělení pozemku trvá?

Rozdělení pozemku včetně vkladu práva do katastru nemovitostí většinou trvá dva až tři měsíce. Pokud se neobjeví důvody nebo okolnosti, které by mohly celý proces pozastavit nebo zrušit. Může se jednat například o situace, kdy dělení pozemku není v souladu s územním plánem obce.

 

Rozdělení většího pozemku na menší části se Vám vyplatí zejména jako investiční příležitost. Následným prodejem více pozemků své vložené finanční prostředky můžete dobře zhodnotit, protože stále platí, že čím menší stavební parcelu prodáte, tím větší vás čeká zisk za metr čtvereční oproti prodeji pozemku s větší výměrou.

 

Zdroj:

www.estav.cz

www.muj-pravnik.cz

 

Nabídka nemovitostí

Nové články