Jak přepsat nemovitost

Jak přepsat nemovitost bez zbytečných komplikací?

Komentáře: 0

Získali jste nemovitost darem či dědictvím nebo kupujete nemovitost přímo od majitele, který nespolupracuje s žádnou realitní kanceláří, která by vše vyřešila? Co musíte udělat, abyste svou nemovitost na katastru nemovitostí přepsali snadno a bez zbytečných komplikací? To se dozvíte v tomto článku.

Jak přepsat nemovitost
Jak přepsat nemovitost

Důvodem pro převod nemovitosti tedy může být nejen samotná koupě či prodej nemovitosti, ale také darování nemovitosti nebo dědictví. V případě koupě či prodeje nemovitosti potřebujete kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy a žádost o vklad do katastru nemovitostí. Darovací smlouvu potřebujete, pokud získáte nemovitost darem. Převod může řešit jak darující, tak obdarovaný nebo i osoba s plnou mocí. Při dědictví řeší převod nemovitosti většinou notář.

Co ověřit před samotným přepisem nemovitosti?

V katastru nemovitostí si ověřte vlastníka nemovitosti a zkontrolujte věcná břemena a práva, která se k nemovitosti vážou. Nemovitost může být zatížena hypotékou, exekucí či zástavním právem. Zkontrolujte také související pozemky a podíly vlastníka na nemovitostech, jež jsou součástí přepisu. Nezapomeňte nemovitost prohlédnout fyzicky, zda se někde nevyskytují skryté vady.


Jak přepsat nemovitost?

Přepsat nemovitost můžete na základě převodní smlouvy (kupní či darovací). Žádost o přepis je možné podat osobně, elektronicky či poštou u příslušného katastrálního úřadu. Kromě vyplněných a podepsaných smluv budete potřebovat formulář pro návrh na vklad do katastru nemovitostí a uhradit správní poplatek.


Kupní či darovací smlouvu si nechte sestavit právníkem, abyste měli jistotu, že je napsaná správně. Na kupní smlouvě uveďte jméno prodávajícího i kupujícího, informace o dané nemovitosti včetně věcných břemen a práv. Nezapomeňte uvést související pozemky, částku a datum úhrady. Kopii smlouvy nechce úředně ověřit a zašlete ji na katastrální úřad, společně s návrhem na vklad. Ten si vyžádáte na pobočce katastrálního úřadu nebo si ho stáhnete online. Jeden vyplněný formulář odevzdejte na úřadě, druhý si ponechte jako potvrzení, že jste návrh podali. Dalším krokem je zaplacení správního poplatku.

Kolik zaplatíte, když chcete přepsat nemovitost?

Od 1. 1. 2020 činní správní poplatek za přepis nemovitosti 2000 Kč. Čeká Vás také ověření podpisů, ověření jednoho podpisu činní 30 Kč. Dále připočtěte cenu za notáře či advokáta, pokud využijete jejich služeb.

Jak dlouho trvá přepis nemovitosti?

Katastrální úřad má na přepis nemovitosti 30 dní. Katastrální úřad zašle všem zúčastněním osobám doporučený dopis o plánované změně a běží 20denní lhůta, kdy se mohou účastníci odvolat. Pokud odvolání nikdo ze zúčastněných neučiní, můžete se stát vlastníkem již 21. den od podání návrhu.

Zdroj:

www.ceskestavby.cz

https://www.csobpoj.cz/

Nabídka nemovitostí

Nové články