Jak je to s právem přístupu na váš pozemek? Řiďte se dle platných zákonů

Jak je to s právem přístupu na váš pozemek? Řiďte se dle platných zákonů

Komentáře: 0

Možná se to zdá jako banalita, ale mnoho majitelů pozemků má problémy s pohodlným dosažením své nemovitosti. Majetek tohoto typu by totiž měl být správně připojen k veřejné a snadno přístupné cestě, ovšem ne vždy tomu tak je. Jak lze zmíněnou situaci řešit a čeho se můžete domáhat?

Jak je to s právem přístupu na váš pozemek? Řiďte se dle platných zákonů
Jak je to s právem přístupu na váš pozemek? Řiďte se dle platných zákonů

Umožnění cesty přes sousední pozemky

Nejdříve je potřeba objektivně definovat, zdali má váš pozemek zařízený dostatečný přístup. Nepleťte si dostatečný s pohodlným. Máte-li solidní, avšak trochu nepohodlné spojení, určitě byste se neměli pokoušet žádat o přístup skrz sousední parcely. Toto právo uplatňujte pouze tehdy, pokud vám vaše cesta neumožňuje adekvátní používání vašeho majetku.

Jiné podmínky platí pro lesní areál, zahradu, dům a tak dále. Každá z těchto oblastí vyžaduje jinou práci i používání, takže by tomuto faktu měla být uzpůsobena i daná komunikace. Jestli tedy není možnost řádně hospodařit s vaším majetkem, přichází na řadu povinnost obce zajistit přístup k nemovitosti. Ta musí být v mnoha případech vedena přes okolní parcely.

Vzájemná dohoda, či soudní řízení

Zde přichází nepříjemná část v podobě domluvy s vašimi sousedy. V tom lepším případě se ihned shodnete a celý proces se vyřídí jednoduše, nebo bude nutno přistupovat k problému soudní cestou. Nenechte se zastrašit, protože právo k přístupu k vašemu majetku je dané zákonem. Samozřejmě je nutno zvolit to nejvhodnější a nejméně náročné řešení, které příliš nepoškodí pozemek vašich sousedů. Nemyslete si tudíž, že si tímto způsobem přijdete k té nejlepší nejpohodlnější komunikaci.

Soudy jsou v těchto situacích poněkud benevolentní, ale v některých případech žadatele odmítnou. To se však děje pouze ve výjimečných situacích, které by znamenaly výrazné poškození majitele přilehlé nemovitosti.

Nabídka nemovitostí

Nové články