Jak zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti: jak ji zaplatit?

Komentáře: 0

Koupili jste dům, byt či pozemek? Víte, že budete muset podat daňové přiznání k dani z nemovitosti a uhradit daň? Pokud jste už v minulosti daňové přiznání podali, měli byste každoročně automaticky obdržet informaci o výši daňové povinnosti. Do kdy daň musíte uhradit a jakým způsobem si můžete přečíst v článku.

Jak zaplatit daň z nemovitosti
Jak zaplatit daň z nemovitosti

 

Výběrem daní je v České republice dle zákona č. 456/2011 Sb. pověřeno 14 finančních úřadů rozdělených dle krajů a Specializovaný finanční úřad s působností na území celé České republiky. Daň se platí každoročně a její výpočet proběhne automaticky s přihlédnutím k případným změnám v koeficientech, které jsou platné v dané obci.

Finančnímu úřadu však nezapomeňte oznámit, pokud nemovitost prodáte, darujete či jiným způsobem přijdete o vlastnictví, jinak by se mohlo stát, že obdržíte složenku na zaplacení daně z této nemovitosti.

 


Jak zaplatit daň z nemovitosti?

 • Bezhotovostně – pomocí internetového bankovnictví či bankovním příkazem v bance
 • V hotovosti – prostřednictvím poštovní poukázky A
 • Pomocí služeb pošty – tzv. SIPO
 • V hotovosti na pokladně příslušného FÚ
 • V hotovosti na pokladně ČNB

Pokud potřebujete uhradit daň ze zahraničí, je nutné uvést čísla daňových bankovních účtů ve speciálním formátu mezinárodního čísla bankovního účtu – International Bank Account Number.

 

Jak uhradit daň bezhotovostně?

Při platbě je nutné uvést, na kterou daň je platba určena, zaplatit ji na správný bankovní účet místně příslušného úřadu a uvést daňový subjekt, který daň hradí. Číslo bankovního účtu pro úhradu daně se skládá z předčíslí bankovního účtu, z matrikové části a kódu ČNB (0710).

Nezapomeňte vyplnit variabilní symbol, prostřednictvím něhož finančnímu úřadu sdělíte svou totožnost. Uveďte své rodné číslo nebo vlastní číslo plátce, které vám přidělil FÚ. Pokud Vám bylo přiděleno DIČ, vepište kmenovou část DIČ do příslušné kolonky pro variabilní symbol, pokud nejste jako daňový subjekt registrováni a nemáte přiděleno DIČ, uveďte do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo. V případě právnické osoby uveďte své IČ.

Nezapomeňte, že datum splatnosti je nutné uvést takové, aby částka, která bude připsaná finančnímu úřadu, byla na jejich účtu maximálně v den splatnosti daňové povinnosti.

Jak uhradit daň prostřednictvím Poštovní poukázky A?

Na pobočce české pošty můžete daň uhradit prostřednictvím poukázky typu A. K částce však připočítejte poštovní poplatek, protože placení daní od něj není osvobozeno. Pravou část poukázky si nechají na poště a levou část Vám na přepážce vrátí, jako doklad o proběhlé platbě. Platbu pošta přenese příslušnému finančnímu úřadu.

 

Na poštovní poukázce vyplňte následující údaje:

 • Částku v Kč
 • Slovy – uveďte částku slovně vyjádřenou
 • Adresa majitele účtu – zadejte název a adresu FÚ
 • Číslo účtu a kód banky – uvádí se v levé části poštovního poukazu
 • Ve prospěch účtu – uvádí se v pravé části poštovního poukazu
 • Variabilní symbol – uvádí se rodné číslo nebo vlastní číslo plátce přidělené FÚ, pokud vám bylo přiděleno DIČ, uveďte DIČ, pokud nejste jako daňový subjekt registrováni a nemáte přiděleno DIČ, uveďte do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo. V případě právnické osoby uveďte své IČ.

Poštovní poukázku vyplňujte černou barvou písma a dbejte na správné vyplnění všech údajů.

Můžete uhradit daň z nemovitosti formou splátek?

Pokud je vaše daň vyšší než 5000 Kč, je možné platbu rozložit platbu do dvou splátek. Polovinu vypočtené daně zaplatíte do 31. května a druhou do 30. listopadu.

Do kdy uhradit daň z nemovitosti?

Daň z nemovitosti je třeba zaplatit do 31. května a finanční úřad vám její uhrazení sám připomene tím, že vám zašle informace či složenku k zaplacení v dostatečném předstihu.

 

Zdroj:

www.finance.cz

www.financnisprava.cz

 

Nabídka nemovitostí

Nové články