Jak ukončit pronájem – aneb bezproblémová výpověď?

Jak ukončit pronájem – aneb bezproblémová výpověď?

Komentáře: 0

Výpověď z nájmu bývá často spojena s dlouhými spory, jelikož mnoho nájemců, ale pronajímatelů nezná okolnosti, které mohou vést k výpovědi. Kdy je možné podat výpověď ze strany nájemce a pronájemce? Jaká je výpovědní lhůta a jak napsat výpověď? To všem vám v článku zodpovíme.

Jak ukončit pronájem – aneb bezproblémová výpověď?
Jak ukončit pronájem – aneb bezproblémová výpověď?

Jak lze ukončit nájem?

Nájem se vždy vypovídá písemně a musí obsahovat informace o nájemci i pronajímateli a označení bytu nebo domu. Doporučuje se posílat doporučeným dopisem nebo dopisem s dodejkou. Jakákoliv jiná forma výpovědi neplatí – ústní, telefonická či emailová domluva není závazná.

Jak napsat výpověď z nájmu?

Nejjednodušší cesta, jak správně napsat výpověď, je využití vzorového dokumentu, který naleznete na internetu. Co musí výpověď obsahovat?

– Informace o obou smluvních stranách

– Jednoznačný projev vůle ukončit nájem bytu

– Důvod ukončení nájmu – jen v některých případech, viz. níže

– Označení pronajatého prostoru

– Podpis

Výpověď z nájmu na dobu neurčitou

Výpověď z nájmu na dobu neurčitou je jednodušší variantou. Podává se písemně a platí u ní tříměsíční výpovědní lhůta pro obě strany. Ta začíná platit od prvního dne následujícího kalendářního měsíce od obdržení výpovědi – když pošlete výpověď 12.6, tak lhůta začíná platit 1.7.

Kdy může podat výpověď nájemce?

– Kdykoliv a bez udání důvodu

Kdy může výpověď podat pronájemce?

– Chce-li byt využívat sám vlastník, jeho rodinný příslušník nebo manžel/ka po rozvodu

– Při hrubém porušení povinnosti nájemcem

– Při odsouzení nájemce za trestní čin spáchaný na majiteli objektu či jeho rodině, případně na osobě žijící v domě, kde probíhá pronájem (např. při okradení souseda)

– Z důvodu veřejného zájmu (např. když se dům musí zbourat kvůli postavení silnice)

Výpověď z nájmu na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou automaticky končí s uplynutím předem stanovené doby. Předčasné ukončení je problematické pro obě strany.

Kdy může nájem ukončit nájemce?

– V případě, že se změní okolnosti, při nichž se smlouva podepisovala natolik, že je od pronájemce nerozumné požadovat pokračování v nájmu (např. při stěhování do jiného města nebo ze zdravotních důvodů)

Kdy může výpověď podat pronájemce?

Důvody jsou stejné jako při výpovědi ze smlouvy na dobu neurčitou, ale majitel nemá právo nájemce vystěhovat kvůli vlastnímu zájmu o byt.

– Při hrubém porušení povinností nájemcem

– Při odsouzení nájemce za trestní čin spáchaný na majiteli objektu či jeho rodině, případně na osobě žijící v domě, kde probíhá pronájem (např. okradení souseda)

– Z důvodu veřejného zájmu (např. když se dům musí zbourat kvůli postavení silnice)

Výpověď pro porušení pravidel

Výpověď pro porušení pravidel je stejná, jako klasická s tím, že hrubé porušení je dostačený důvod pro vystěhování nájemce jak ve smlouvě na dobu určitou, tak neurčitou. Obecně platí i v tomto případě tříměsíční výpovědní lhůta. Nájemce ale může dostat i výpověď okamžitou při:

Neplacení nájmu a nákladů na služby

Nenapravitelném poškození bytu nájemcem

Odsouzení nájemce za trestní čin spáchaný na majiteli objektu či jeho rodině, případně na osobě žijící v domě, kde probíhá pronájem (např. okradení souseda)

Užívání bytu k jiným účelům, než bylo uvedeno ve smlouvě

 

Výpověď z nájmu nebytových prostor

Zde platí to, co je dáno ve smlouvě. Dejte tedy pozor při sjednávání nájmu a pečlivě si projděte podmínky, které vedou k ukončení. V případě, kdy ve smlouvě pravidla uvedena nejsou, tak platí výpověď:

– Když nájemce přestane být způsobilý výkonu svého podnikání

– Při podstatné změně okolí, to může být skoro cokoliv

– Při vykonávání odlišné činnosti, než je domluveno ve smlouvě

Nabídka nemovitostí

Nové články