jak získat obecní byt v Praze

Hledáte bydlení v Praze? Zkuste zažádat o obecní byt.

Komentáře: 0

Pokud nevíte, jak vyřešit otázku bydlení a nevlastníte žádnou nemovitost, zkuste zažádat o obecní byt. Bydlení v takových bytech nabízí většina obcí i měst. Počítejte však, že cesta k bydlení v obecním bytě nebude rychlá a snadná. Podle jakých kriterií si obce nájemníky volí a co musíte splnit, pokud hledáte obecní bydlení v Praze? To se dozvíte v článku.

jak získat obecní byt v Praze
jak ziskat obecni byt v Praze

 

 

V případě, že jste si promysleli veškeré varianty a máte zájem zažádat o obecní byt, navštivte stavební úřad v konkrétním místě. Na úřadě obdržíte žádost, kterou vyplníte nebo si ji můžete rovnou vytisknout ze stránek obce či města. Vyplněnou žádost společně s vaším dokladem totožnosti pak předložíte na konkrétním úřadě. Bude-li vše v pořádku, úřednice Vás zařadí do výběru. Obecní byt lze také získat dědictvím. Například pokud žijete s osobou, o kterou jste se starali a nemáte jiné vlastní bydlení.

 

Co musíte splňovat pro podání žádosti o obecní byt?

 • Věk 18 let
 • Občanství ČR nebo mít platné svolení k trvalému pobytu
 • Vy ani váš manžel/ka nesmí vlastnit byt ani dům
 • Žádost můžete podat pouze jednu
 • Každý rok potvrzujte zájem, jinak hrozí většinou vyřazení z evidence
 • Můžete být i nájemcem jiného obecního bytu, pokud uvolňujete původní obecní byt ze závažných důvodů, například zdravotních

 

Jak získat obecní byt v Praze?

Získat obecní byt v Praze můžete na základě žádosti u místního úřadu. Úřad vás zařadí do výběru a vybere na základě bodování, sociálních důvodů či příjmu. Informace o obecních bytech zveřejňuje každá obec či městská část na vývěskách i webových stránkách. Obecní byt lze získat také dědictvím.


 

Jak podat žádost?

Žádost můžete podat osobně, zaslat poštou nebo ji vyplnit elektronicky.

 1. Pokud předáváte žádost osobně, nechejte si potvrdit převzetí na kopii.
 2. Jestliže zasíláte žádost poštou, zašlete ji doporučeně a uschovejte si podací lístek.
 3. Některé úřady nabízí také možnost elektronického vyplnění formuláře.

 

Kam podat žádost?

Žádost vyplníte a podáte na úřadu příslušné městské části. Nejčastěji na bytovém odboru v místě trvalého bydliště. Pokud splníte veškeré náležitosti a doložíte všechny doklady, bude vaše žádost zaevidována do 30 dnů od doby, kdy ji podáte. Úřad žádost následně bude hodnotit dle různých kritérií většinou bodovým systémem. Nepočítejte však s tím, že získáte obecní byt během několika týdnů. Celá záležitost získání obecního bytu se může táhnout i několik měsíců, ne-li let.

 

Co se při žádosti o obecní bydlení obvykle hodnotí?

 • Úřad zjišťuje, kde máte trvalé bydliště a zda je ve stejné oblasti.
 • Jak dlouho čekáte na obecní byt a jak je stará vaše žádost.
 • Kolik máte v domácnosti nezletilých dětí a kolik osob celkem by v obecním bytě s vámi bydlelo.
 • Jestli nežádáte o příliš velký byt, když například nemáte děti.
 • Jaká je výše a zdroj vašich příjmů.
 • Vaše životní situace. Pokud se nacházíte v tíživé životní situaci nebo jste zdravotně či sociálně znevýhodnění. Nebo pokud je vaším povoláním například práce ve zdravotnictví a sháníte byt jako lékař či zdravotní sestra.

Zvažujete-li tedy pronájem bytu, zkuste i variantu pronájmu obecního bytu. Od obce můžete také koupit pozemek a získat tak prostor pro Vaši zahrádku nebo na pozemku postavit dům.

 

Zdroj:

https://www.penize.cz/

https://www.praha9.cz/

 

Nabídka nemovitostí

Nové články