jak koupit pozemek od obce

Koupě pozemku ve vlastnictví obce. Jak postupovat?

Komentáře: 0

Koupě pozemku ve vlastnictví obce je jednou z možností, jak pozemek získat. Hlavní výhodou bývá, že pozemky bývají často zasíťovány a tak není problém s další výstavbou. Pozemky v majetku obce mají však svá specifika, musí být řádně zveřejněny a schváleny. Jak postupovat, pokud chcete koupit pozemek ve vlastnictví obce, abyste se vyhnuli pozdějšímu prohlášení, že je celý proces neplatný? Jednotlivé kroky poradíme v článku.

jak koupit pozemek od obce
jak koupit pozemek od obce

 

Výhodou obecních pozemků bývá nízká cena. Ta má přilákat investory nebo podpořit mladé lidi, aby se do obce přestěhovali, založili zde rodinu a využívali všech služeb obce. Další výhoda obecních pozemků je zasíťování. Pozemky jsou často zasíťovány, anebo se s jejich zasíťováním počítá. Neměli byste mít tedy problém, pokud budete žádat o připojení na obecní vodovod, kanalizaci či další sítě.


Jak koupit pozemek od obce?

Pozemek od obce koupíte na základě vyplněné a podepsané žádosti, kterou můžete odevzdat na obci osobně, či ji zaslat elektronicky nebo klasickou poštou. Obec vypíše výběrové řízení, do kterého se přihlásíte. V případě, že výběrového řízení vyhrajete, podepíšete kupní smlouvu a doplatíte kupní cenu.


O odkoupení pozemku ve vlastnictví obce může požádat každý občan ČR a států EU. Obec postupuje při prodeji dle „Zásad postupu při prodeji pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví obce“ a všechny dokumenty zveřejňuje na svých webových stránkách.  Důvodem prodeje obecních pozemků bývá sjednocení vlastnictví nebo narovnání stavu na katastru nemovitostí, například odkup pozemků pod budovami. Obec rozprodává své pozemky také na zahrádky nebo stavební parcely. Ty jsou buď vyvěšeny na webových stránkách, nebo si zájemci sami najdou vhodný pozemek ve vlastnictví obce a požádají o jeho odkup. Pokud chcete na obecním pozemku stavět, musíte na oddělení územního plánování a ověříte si, zda je to s ohledem na územní plán obce nyní a v budoucnu možné.

Podejte žádost o odkoupení pozemku

V prvním kroku podejte vyplněnou a podepsanou žádost o odkoupení obecního pozemku na podatelnu obce. Žádost můžete podat též elektronicky nebo poštou. Vaši žádost zaevidují a předají ke zpracování. Určený referent připraví průvodní list požadovaného pozemku, pořídí zákres v mapě a fotodokumentaci pozemku a postoupí vaši žádost k projednání na zastupitelstvo obce.  V případě, že zastupitelstvo obce záměr prodeje pozemku schválí, je vyhotoven geometrický plán nebo znalecký posudek a zpracuje se projekt prodeje pozemku. Ten obec zveřejní na svých webových stránkách a na úřední desce. Žadateli se zasílá projekt prodeje, přihláška do výběrového řízení a podmínky výběrového řízení.

Přihlaste se do výběrového řízení

Ve druhém kroku se přihlásíte do výběrového řízení, které obec vypíše. Většinou zaplatíte jistinu v minimální výši 10% na účet obce. Zájemce pak vybere zastupitelstvo obce ve výběrovém řízení, které následně schválí kupní cenu a sepíše s daným zájemcem kupní smlouvu, která se vloží do registru smluv a následně na katastr nemovitostí. Je-li zájemců více, řeší zastupitelstvo, zda některý ze zájemců nemá předkupní či přednostní právo k odkoupení pozemku. Přednost v odkoupení pozemku dává obec většinou zájemci, který nabídne vyšší cenu.

Podepište kupní smlouvu a doplaťte kupní cenu pozemku

A na závěr vás čeká jen podepsání kupní smlouvy a doplacení kupní ceny pozemku. Smlouva se následně vloží do registru smluv a na katastr nemovitostí.

 

Zdroj:

www.stavitel.cz

 

Nabídka nemovitostí

Nové články