jak udělat z orné půdy stavební pozemek

Jak převést ornou půdu na stavební pozemek?

Komentáře: 0

Vlastníte ornou půdu a rádi byste na pozemku postavili rodinný dům? Možnost na pozemku stavět je dána územním plánem a budete potřebovat nejen stavební povolení, ale také to, že z vaší zahrady, louky či pole se musí stát stavební pozemek. Jak tuto situaci vyřešit? Musíte zažádat o vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Jak probíhá vyjmutí z půdního fondu a co budete všechno potřebovat, se můžete dočíst v článku.

 

jak udělat z orné půdy stavební pozemek
jak udělat z orné půdy stavební pozemek

 

Rozhodujícím faktorem není ani to, zda se jedná o zemědělskou půdu, jako to, kde se pozemek nachází. Stavební pozemek může být povolen pouze v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, kde je možné danou stavbu postavit. O tom rozhoduje územní plán příslušné obce.


Jak udělat z orné půdy stavební pozemek?

Stavební pozemek z orné půdy uděláte jeho vyjmutím ze zemědělského půdního fondu. Žádost najdete na webových stránkách města nebo obce. K žádosti pak dodáte přílohy a uhradíte poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu. Pro kladné rozhodnutí je důležitý územní plán příslušné obce a to, kde se pozemek nachází.


Jak začít a kdo může o vyjmutí žádat?

V prvé řadě se podívejte do katastru nemovitostí a na to, co máte zapsané u vašeho pozemku. Pokud spadá váš pozemek pod zemědělský půdní fond, můžete zvažovat žádost o vyjmutí. Žádat o vyjmutí mohou všichni, kdo vlastní: ornou půdu, travní porost, zahradu, chmelnici, vinici, ovocný sad, rybník s chovem ryb, polní cestu, vodní nádrž, odvodňovací příkop či hráz.

Kde najdete žádost a kdo s ní může pomoci?

Žádost najdete na webových stránkách města či obce volně ke stažení. Můžete ji vyplnit sami nebo požádat projektanta či realitního makléře.

Jak postupovat při převodu orné půdy na stavební pozemek?

  1. Vyplňte žádost: v žádosti uveďte základní údaje, jako je jméno, datum narození, trvalé bydliště. Dále účel a dobu odnětí ze ZPD, výměru pozemku k odnětí a předpokládané důsledky.
  2. Dodejte přílohy: k žádosti doložte další přílohy jako je – výpis z katastru nemovitostí, snímek pozemkové mapy, vyjádření vlastníků pozemku, informace o závlahách, odvodnění, skrývky kulturní vrstvy půdy, pedologický průzkum.
  3. Zaplaťte poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu – cena je dána bonitou půdy a násobí se koeficientem třídy ochrany půdy a velikostí pozemku.

Jaká je doba pro vyjmutí pozemku z půdního fondu?

Úřad má na vyřízení žádosti 30 dnů. V komplikovanějších případech se však tato doba může prodloužit až na 60 dnů. Pokud chcete ušetřit nemalou finanční částku, vyjměte pouze nezbytnou část pozemku, na které bude stát váš rodinný dům.

Užívání půdy neoprávněně je přestupek

Pokud užíváte svou zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu a vynětím ze zemědělského půdního fondu, můžete dostat pokutu. Přestupku se dopouštíte také pokud, neoznámíte zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě nebo nesplníte některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu. Za přestupek se ukládá pokuta až do 1.000.000 Kč.

Vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu není levný ani jednouchý proces. Proto pokud uvažujete o koupi pozemku s tímto zatížením za cenu nižší, dobře si spočítejte svůj čas a peníze, které dáte do jeho vyjmutí a zvažte, zda se Vám taková investice vyplatí.

 

Zdroj:

www.odnetipudy.cz

 

 

Nabídka nemovitostí

Nové články