surveying-3035404_1920

Prezident podepsal vznik České komory zeměměřičů, bude dohlížet nad kvalitou služeb i odborným rozvojem oboru

Komentáře: 0

Od ledna 2024 bude v Česku nad ověřováním zeměměřických činností nově dohlížet Česká komora zeměměřičů. Novelu zeměměřického zákona, která zahrnuje i vznik komory, ve čtvrtek 23. března 2023 podepsal prezident Petr Pavel. Nezbytný orgán, který dosud v tuzemsku chyběl, zaštítí garanci vysoké kvality odváděných služeb autorizovaných zeměměřických inženýrů. Současně svým členům nabídne odborné zázemí.

24. 3. 2023 Praha |Prezident ČR Petr Pavel podepsal novelu zeměměřického zákona, kterou se ustanovuje Česká komora zeměměřičů. Ta začne platit poté, co vyjde ve sbírce zákonů. Novela nebude mít vliv na oprávnění získaná podle aktuálně platných a účinných předpisů.

Nově vznikající Česká komora zeměměřičů má za cíl garantovat odbornou úroveň a kvalitu zeměměřických činností, které jsou pro výstavbu nezbytné. Pomůže k větší transparentnosti trhu i posílení pozice autorizovaných zeměměřických inženýrů, kterých je v ČR více jak 2500.

Kvalitní výkon zeměměřické činnosti je v dnešní době naprostou nutností. Výsledek činnosti zeměměřičů ovlivňuje ochranu veřejných zájmů jako třeba kvalitu veřejného prostoru. Proto bude komora zeměměřičů nad činností jednotlivých autorizovaných zeměměřických inženýrů s odbornou expertízou dohlížet,“ vysvětluje Martin Hrdlička, předseda Asociace podnikatelů v geomatice.

Komora vznikne a bude fungovat obdobným způsobem jako jiné samosprávy s vlastním představenstvem, dozorčí radou a stavovským soudem. Mezi ně patří třeba Česká komora architektů nebo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, které navíc ustanovení České komory zeměměřičů vítají. Na konci roku 2023 proběhne ustavující sněm nově vznikající komory, na který budou pozváni všichni čeští autorizovaní zeměměřičtí inženýři. V rámci sněmu si sami zvolí členy jednotlivých orgánů.

Nabídka nemovitostí

Nové články