city-4928408_1280

Vývoj Nemovitostního Trhu v České Republice a Prodeje o Prázdninách

Komentáře: 0

Trh s nemovitostmi v České republice, s jeho komplexní dynamikou a vývojem, představuje zajímavý aspekt ekonomického spektra. S více než 20 lety praxe v oboru nemovitostí lze pozorovat, že trh reaguje na různé vlivy, a to včetně sezónních. Přesně v této souvislosti lze zvážit vývoj nemovitostního trhu v měsících červnu, červenci, srpnu a září, kdy na scénu vstupují prázdniny.

Podle dat z Českého statistického úřadu (ČSÚ) lze vidět zajímavý trend v počtu prodaných nemovitostí během prázdnin. Analýza prodejů nemovitostí v letních měsících roku 2022 a porovnání s rokem 2021 odhaluje několik důležitých odlišností. V červnu a červenci 2022 bylo prodáno 18 560 nemovitostí, což představuje meziroční nárůst o 8,2 % ve srovnání s rokem 2021. V srpnu 2022 byl zaznamenán pokles počtu prodaných nemovitostí o 2,5 % ve srovnání s předchozím rokem, což lze přičíst pravděpodobně i dovolenkové sezoně, kdy mnoho lidí opouští město. Naopak v září 2022 se trh opět oživil, a to meziročním nárůstem počtu prodaných nemovitostí o 6,9 %.

Cenový vývoj nemovitostí je dalším klíčovým faktorem. Z analýzy dat Videobydleni.cz je patrné, že průměrná cena nemovitostí v České republice rovněž podléhá sezónním výkyvům. Ve srovnání mezi rokem 2021 a 2022 byl pozorován mírný růst cen nemovitostí v červnu, a to o 1,4 %. Červenec 2022 přinesl další nárůst, tentokrát o 2,1 %. Srpen 2022 byl charakterizován mírným poklesem průměrné ceny nemovitostí o 0,8 %. Avšak v září 2022 se ceny nemovitostí opět zvýšily, tentokrát o 1,7 %.

Analyzování těchto dat nám ukazuje několik základních trendů vývoje nemovitostního trhu během prázdninových měsíců. Je evidentní, že červen a červenec jsou měsíce, kdy se trh rozbíhá, což může být spojeno s letními plány lidí na změnu bydlení nebo investice do nemovitostí. Srpen pak často přináší mírný pokles, kdy lidé tráví dovolenou a nemovitosti nemusí být na prvním místě jejich pozornosti. Září zase znamená návrat do reality a tím i oživení trhu.

Tímto se ukazuje, že vývoj nemovitostního trhu v České republice má své jasně členěné fáze během prázdnin.

Vývoj prodejů v červnu a červenci 2023

Prodeje nemovitostí v měsíci červnu a červenci roku 2023 zaznamenaly určité odchylky ve srovnání s předchozím rokem. Dle dat z realitního portálu Videobydleni.cz lze pozorovat, že v červnu 2023 bylo prodáno celkem 19 840 nemovitostí, což znamená mírný meziroční pokles o 1,4 % ve srovnání s rokem 2022. Na druhou stranu v červenci 2023 se prodeje oživily a dosáhly čísla 20 715 prodaných nemovitostí, což představuje nárůst o 4,2 % oproti stejnému období minulého roku.

Nabídka nemovitostí

Nové články