A,Pair,Of,Air,Source,Heat,Pumps,,An,Eco-friendly,Home

Využití tepelného čerpadla jako klimatizace

Komentáře: 0

Pokud hledáte způsob, jak si v létě udržet příjemnou teplotu rodinném domě nebo v bytě, možná jste uvažovali o pořízení klimatizace. Ta může být skvělým řešením pro chlazení vzduchu v létě. Některé modely klimatizací jsou dokonce reverzibilní, což znamená, že mohou fungovat jako topení v zimě. Nicméně, i když může být klimatizace použita pro vytápění, její účinnost bývá v zimě nižší.

Existuje alternativa, která vám umožní topit i chladit s jedním zařízením, a to s nižší spotřebou a menším dopadem na přírodu. Tou alternativou je tepelné čerpadlo. Jde o zařízení, které využívá teplo z okolního prostředí, jako je vzduch, země nebo voda, a přenáší ho do vašeho domova, ať už jste ve vašem nebo v pronájmu. Tím dokáže vytvářet teplo i chlad, podle toho, jak potřebujete. Systém pracuje na principu kompresního cyklu, kdy se střídavě zvyšuje a snižuje tlak chladiva, což je látka, která přenáší teplo. Tím se mění i jeho teplota a skupenství. Zařízení se skládá ze čtyř hlavních částí: kompresoru, kondenzátoru, expanzního ventilu a výparníku. Důležitou informací také je, že pokud splníte podmínky programu, můžete získat dotaci až 140 000 Kč na pořízení tepelného čerpadla.

Jak funguje tepelné čerpadlo jako klimatizace?

Tepelné čerpadlo může fungovat jako klimatizace, pokud je obrácen směr přenosu tepla.  Když chcete ochladit místnost, systém funguje tak, že odebírá teplo z vnitřního prostoru a odvádí ho ven. To znamená, že vnitřní jednotka tepelného čerpadla působí jako výparník, kde se chladivo vypařuje a pohlcuje teplo. Venkovní jednotka působí jako kondenzátor, kde se chladivo zkapalňuje a uvolňuje teplo. Kompresor pak zajišťuje cirkulaci chladiva mezi oběma jednotkami. Tím se snižuje teplota a vlhkost vzduchu v místnosti a zvyšuje se komfort. Tento cyklus se opakuje, dokud není dosaženo požadované teploty v interiéru.

Jak funguje tepelné čerpadlo jako topení?

Když chcete vytopit místnost, zařízení funguje opačně. Odebírá teplo z vnějšího prostředí a přivádí ho dovnitř. To znamená, že venkovní jednotka tepelného čerpadla působí jako výparník, kde se chladivo vypařuje a pohlcuje teplo. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla působí jako kondenzátor, kde se chladivo zkapalňuje a uvolňuje teplo. Kompresor pak zajišťuje cirkulaci chladiva mezi oběma jednotkami. Tím se zvyšuje teplota a vlhkost vzduchu v místnosti a zlepšuje se tepelná pohoda.

Jaké jsou výhody tepelného čerpadla oproti klimatizaci?

Tepelné čerpadlo má několik výhod oproti klimatizaci, které vám přinášejí úsporu a pohodlí. Mezi ně patří:

  • Nižší spotřeba elektrické energie. Tepelné čerpadlo je velmi účinné zařízení, které dokáže vytvořit více tepla nebo chladu, než kolik spotřebuje elektrické energie. To znamená, že za každou kWh elektrické energie, kterou zařízení spotřebuje, vám dodá několik kWh tepla nebo chladu. Tento poměr se nazývá koeficient výkonu (COP) a udává, jak moc je tepelné čerpadlo efektivní. Čím vyšší je COP, tím méně elektrické energie zařízení spotřebuje. Například tepelné čerpadlo s COP 4 dokáže z jedné kWh elektrické energie vytvořit čtyři kWh tepla nebo chladu. Klimatizace má obvykle nižší COP, protože spotřebovává více elektrické energie na vytvoření stejného množství chladu. To se projeví na vaší účtence za elektřinu, která bude nižší, pokud použijete tepelné čerpadlo.
  • Nižší emise skleníkových plynů. Tepelné čerpadlo je také ekologičtější zařízení, které snižuje vaši uhlíkovou stopu. Spotřebuje méně elektrické energie, znamená to, že se snižuje i množství skleníkových plynů, které se uvolňují při její výrobě. Navíc tepelné čerpadlo využívá obnovitelné zdroje tepla, jako je vzduch, země nebo voda, které jsou nevyčerpatelné a neznečišťují životní prostředí. Klimatizace naopak zvyšuje emise skleníkových plynů, protože spotřebuje více elektrické energie.
  • Větší flexibilita a komfort. Tepelné čerpadlo vám nabízí větší flexibilitu a komfort, protože dokážete topit i chladit s jedním zařízením. To znamená, že nemusíte mít dva samostatné systémy, jeden pro vytápění a druhý pro chlazení, což vám ušetří místo, peníze a starosti. Tepelné čerpadlo také zlepšuje kvalitu vzduchu v místnosti, protože obsahuje filtry, které zachycují prach, pyl, zápachy a mikroorganismy.

Tepelné čerpadlo jako klimatizace je úsporné a ekologické řešení pro váš domov.

Nabídka nemovitostí

Nové články